HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Tektoseal® Active

Milieubescherming met Active Geo-Composieten

HUESKER's Tektoseal Active is een zeer innovatief product concept dat nieuwe mogelijkheden biedt voor eco-efficiënt bouwen en milieumaatregelen bij de bescherming van het grondwater en bij sanering verontreinigde locaties. De actieve geocomposiet producten zijn verkrijgbaar in verschillende vormen. Specifiek voor de bescherming van het grondwater, bieden wij tal van scheidings en filter producten voor toepassingen op het gebied van vervuild oppervlaktewater en percolaat. Tektoseal Active levert een betrouwbare geosynthetische reinigingsmethode wanneer het niet mogelijk is het verontreinigde materiaal te verplaatsen.

Kenmerken

 • Efficiënte absorptie van verontreinigingsmateriaal op het punt van infiltratie

 • Eenvoudige installatie en verwijdering zowel op land als in het water

 • In combinatie met een geotextiel geeft een mechanische stabiliteit aan actieve granulaire lagen

 • Stabiele en constante laagdikte over het afgedekte gebied

 • Op maat oplossingen door combinatie van werkzame stoffen

 • Flexibele olie-absorptie

 • Verontreinigingsadsorptie met actieve kool

 • Langedurige binding van zware metalen

Fotogalerij

Tektoseal Active productgroep:

Flexibele olie-absorption

Tektoseal Active AS is een mechanisch versterkte olie absorberend product dat op betrouwbare wijze petrochemische producten bindt. Deze veelzijdige geocomposiet kan worden gebruikt onder water, aan het wateroppervlak en op het land. Veel van de op dit moment op de markt zijnde oliebindende producten zijn in conflict met externe invloeden: korrelige absorptie middelen bijvoorbeeld, kunnen worden verspreid door wind en water, oliebindende producten op basis van Nonwovens hebben vooral na het absorberen van olie slechts een geringe stabiliteit. Tektoseal Active AS combineert een high-performance olie-absorberende polymeer met de mechanische stabiliteit van een geotextiel. Naast vergroting van het toepassingsgebied en levensduurverlenging van de samengestelde polymeren, kan het resulterende geocomposiet ook gemakkelijk worden aangepast om aan project-specifieke eisen te voldoen. Drijvende, afzinkbare of extra stabiele producten worden geproduceerd door een goede selectie te maken van een geschikte geotextiel. Typische toepassingsgebieden zijn het inrichten van haventerreinen, bouwplaatsen, bedrijfsterreinen, luchthavens, tijdelijke tankstations en parkeerplaatsen. Het product biedt ook bescherming in geval van ongevallen en in vele andere situaties.

Een belangrijk voordeel van Tektoseal Active AS is het gebruiksgemak. Het wordt geleverd op rollen en is eenvoudig te verleggen en ook weer te verwijderen. Het kan ook gemakkelijk ter plekke op maat worden gesneden om zo optimaal te passen in de bestaande geometrie.

Eigenschappen

 • High-performance olie absorbtie met een hoge mechanische sterkte
 • Eenvoudige installatie en verwijdering
 • Eenvoudig op locatie op maat te snijden
 • Drijvende vermogen door de keuze van geschikte geotextiel
 • Gecertificeerd olie bindmiddel in Duitsland

Toepassingen

 • Oliescheiding in spoorbedden, tijdelijke parkeerplaatsen en mobiele tankstations
 • Olie-absorberende scherm in water
 • Absorptie mat voor werkplaatsen en bij machineonderhoud.
 • Olie barrière voor verkeer, vervoer en arbeidsongevallen

Verontreinigingen

 • bijv. olie, diesel, benzine, kerosine

Langdurige binding van zware metalen

Tektoseal Active CP combineert een geotextiele producten met een extra high-performance, natuurlijk calciumfosfaat, dat in staat is om zware metalen uit de bodem en water te verwijderen. Het presteert beter dan alle andere geteste actieve producten (bijv. verschillende fosfaat stenen, dierlijke calciumfosfaat en houtskolen). Het actieve materiaal is al toegepast om op schietbanen met lood vervuilde grond te saneren en bij de behandeling van zuur water uit de mijndrainage. Na het aanbrengen kon de grond, welke oorspronkelijk afgevoerd moest worden naar een stortplaats, ter plaatse zonder verder milieurisico blijven zitten. Tektoseal Active CP filtert poriewater wat ontsnapt uit met zware metalen en/of radioactieve nucliden verontreinigde bodem, waardoor verdere vervuiling van het milieu wordt voorkomen. De betrouwbare binding van verontreinigingen in de actieve laag helpt bij het verminderen van bestaande verontreinigingen en geeft een afdichting voor nieuwe verontreinigingen zo dicht mogelijk bij de bron. De belangrijkste voordelen van Tektoseal Active CP omvatten de snelle binding met de verontreiniging, het opslagvermogen van het actieve materiaal, de hoge en langdurige stabiliteit van het binding mechanisme, de pH neutralisatie van het poriewater en de functie als fosfaatbron.

Eigenschappen

 • Het verwijderen van zware metalen uit grond en watermassa's
 • Buffers vloeistoffen bij een pH van 7
 • Ondersteunt de natuurlijke regeneratie van verontreinigde grond
 • Stabiele en permanente binding van metalen> 1000 jaar

Toepassingen

 • Verontreinigende grondlagen in de bodem (bijvoorbeeld stortplaatsen)
 • Sanering bodem verontreiniging
 • Opvang van Run-off water in de infrastructuur (transportroutes, luchthavens)

Verontreinigingen

 • bijv. Pb, U, Pu, Cd, Zn, Sr

Absorptie van verontreinigen met actieve kool

Tektoseal Active AC ontsluit nieuwe toepassingsgebieden voor reiniging met actieve kool - een op grote schaal en met succes ingezet high-performance absorptie middel – op het gebied van actieve geocomposiet oplossingen. Actieve kool is tot nu toe veel gebruikt bij de behandeling van drinkwater, in de chemische industrie en bij zuiveringsinstallaties. Tektoseal Active AC opent vele nieuwe mogelijkheden, het inkapselen van reeds in het milieu aanwezige stoffen, het voorkomen van nieuwe verontreiniging direct aan de potentiële bron en het verwijderen van verontreinigingen uit vloeistoffen of gassen. De mechanische stabiliteit van de actieve laag maakt een snelle en eenvoudige installatie van het product daar waar nodig mogelijk. De actieve laag wordt tegelijkertijd volledig beschermd tegen erosie door stromingen of talud hellingen. Zoals voor alle producten in de Tektoseal Active familie, is een ander belangrijk voordeel de mogelijkheid van het aanpassen van het productieproces, dat wil zeggen de aanpassing van de materialen in de boven-, onder- en actieve lagen aan de lokale eisen en voorwaarden.

Eigenschappen

 • Flexibel inzetbaar
 • Mechanisch stabiele en constante actieve laagdikte
 • Eenvoudige installatie en verwijdering van het verontreinigende filter
 • Kosteneffectief in vergelijking met ex-situ behandeling van verontreinigende stoffen
 • Selectie van verschillende soorten actieve kool

Toepassingen

 • Verontreinigende filter in de bodem (bijvoorbeeld industrieterreinen en stortplaatsen)
 • Percolaat filter voor infrastructuur (transportroutes, luchthavens)
 • Slib lagune sanering
 • Actieve afdichting onder water
 • Verontreinigende filter bij verkeer, vervoer en arbeidsongevallen

Verontreinigingen

 • bijv. VOC, TBT, PAK's, PCB