HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Tektoseal® Active

Grootschalige barrières voor verontreinigende stoffen voor diverse toepassingen

Tektoseal Active zijn actieve geocomposieten die als filters van verontreinigende stoffen en als barrières van verontreinigende stoffen voor de bescherming van bodem en grondwater, en voor de bescherming van verontreinigde locaties worden gebruikt. Zij verwijderen op betrouwbare wijze verontreinigende stoffen en laten het gereinigde dragermedium (water, bodemlucht, stortplaatsgas, enz.) door. De oppervlaktefilters zorgen voor uniforme en erosiebestendige filterlagen van verontreinigende stoffen over grote oppervlakken.

De actieve geocomposieten maken passieve waterbehandeling mogelijk van bijvoorbeeld verontreinigd percolatiewater, poriewater, drainage- en verkeersafvoerwater, enz. Verontreiniging van bodem en grondwater door anorganische, organische of petrochemische verontreinigende stoffen wordt zo voorkomen. Ook de verspreiding van verontreinigende stoffen uit reeds verontreinigde bodems en sedimenten wordt voorkomen door het uitfilteren van verontreinigende stoffen die door neerslag of grondwaterdruk zijn weggespoeld. Tijdens het proces wordt het grondlichaam ook achtereenvolgens gedecontamineerd/passief gereinigd omdat in de loop van de tijd steeds meer verontreinigende stoffen in het verontreinigingsfilter worden gespoeld en veilig worden geadsorbeerd of geabsorbeerd.

Al met al biedt Tektoseal Active u oplossingen voor vrijwel elke verontreinigingssituatie en oppervlaktebehandeling.

Draagt bij aan de gezondheid en milieubescherming door het onderbreken van het transport van vervuilende stoffen
Snelle installatie gecombineerd met een constante en permanent veilige laagdikte
Beperking van het vervoer door de grond ter plaatse vast te zetten
Verbetering van waterkwaliteit
Bescherming van verontreinigde bodems en sedimenten met gelijktijdig een passieve bodemsanering
Besparing van minerale lagen en CO2 met behoud van hoog rendement

Naar onze Tektoseal Active productfamilie