Verontreinigingsfilter voor grote oppervlakken Tektoseal® Actieve geocomposieten voor bodem- en grondwaterbescherming
Icon EnvelopeFacebook iconIcon LinkedInIcon Youtube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Tektoseal® Active

Op maat gemaakte filters voor verontreinigende stoffen voor diverse toepassingen

Tektoseal Active zijn actieve geocomposieten, die dienen als filter en als barrière van verontreinigende stoffen, waarmee onze bodem en ons grondwater wordt beschermd. Bovendien kan Tektoseal Active worden gebruikt om verontreinigde locaties af te dekken. Ze verwijderen op een betrouwbare wijze verontreinigende stoffen en laten het gereinigde dragermedium, zoals water, bodemlucht, stortplaatsgas, enz., door. Onze actieve geocomposieten zorgen voor uniforme en erosiebestendige filterlagen van verontreinigende stoffen over grote oppervlakken.

Tektoseal Active maakt passieve behandeling mogelijk van bijvoorbeeld verontreinigd percolatiewater, poriewater, drainage- en verkeersafvoerwater. Verontreiniging van bodem en grondwater door anorganische, organische of petrochemische verontreinigende stoffen wordt op deze manier voorkomen. Ook wordt de verspreiding van verontreinigende stoffen uit reeds verontreinigde bodems en sedimenten voorkomen door het uitfilteren van verontreinigende stoffen, die door neerslag of grondwater zijn weggespoeld. Bovendien wordt het verontreinigde aardlichaam achtereenvolgens gedecontamineerd of passief gereinigd, naarmate steeds meer verontreinigende stoffen in het verontreinigingsfilter worden gespoeld en na verloop van tijd veilig worden geadsorbeerd of geabsorbeerd.

Tektoseal Active biedt u oplossingen voor vrijwel elke verontreinigingssituatie en oppervlaktebehandeling.

Bestrijding van vervuiling voor gezondheid en milieu
Draagt bij aan de gezondheid en milieubescherming door het onderbreken van het transport van vervuilende stoffen
Nauwkeurige installatie met constante laagdikte
Snelle installatie gecombineerd met een constante en permanent veilige laagdikte
Vervuilende stoffen op de locatie vastzetten en transport verminderen
Beperking van het vervoer door de grond ter plaatse vast te zetten
Beheersing van verontreinigingen voor optimalisatie van de waterkwaliteit
Verbetering van waterkwaliteit
Beheersing van verontreinigingen voor veilige opslag van grond en sedimenten
Bescherming van verontreinigde bodems en sedimenten met gelijktijdig een passieve bodemsanering
Efficiënt beheer van vervuilende stoffen voor CO2- en materiaalbesparing
Besparing van minerale lagen en CO2 met behoud van hoog rendement

Naar onze Tektoseal Active productfamilie