Ringtrac® geokunststof ingekapselde kolommen | Efficiënte fundering en versterking voor grondwerken
Letter icoonFacebook-pictogramLinkedIn pictogramPictogram YouTube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Ringtrac®

Naadloos, cilindrische paalomhulling van kruiparm en hoog trekvast polymeer

Voor het bouwen van funderingen op een slecht draagkrachtige ondergrond is het funderingssysteem van geokunststof ommantelde palen (ook GEC = Geotextile Encased Columns) ontwikkeld. Dit paal funderingssysteem biedt een economische en snelle fundering van grondlichamen op slecht draagkrachtige ondergrond.

Het centrale systeemcomponent hierbij is de Ringtrac geotextiele kous. Deze kous wordt gebruikt als ommanteling van een niet gebonden materiaal, geplaatst in een regelmatig patroon, waardoor systematisch de bovenbelasting wordt overgebracht naar de draagkrachtige ondergrond.

Het specifieke aan het GEC-systeem is, dat een radiale horizontale spanning in de kousen niet alleen een naar binnen gerichte tegendruk van zachte grond tegenwerkt, maar dat er ook een radiale tegendruk in de geotextiele ommanteling zelf optreedt.

Daarbij worden in de ommanteling ringtrekkrachten gegenereerd, die de palen radiaal samenhouden. Zo wordt een balans van het systeem gegarandeerd en wordt het gebruik ook bij zeer slecht dragende grond mogelijk. De Ringtrac palen werken als verticale mega-drains die het zettingsverloop en de consolidatie versnellen. Potentiele restzettingen worden hierdoor sterk verminderd of kunnen indien nodig door tijdelijk voorbelastingen voorkomen worden.

Daarbuiten vinden de Ringtrac geotextiele kousen toenemend toepassing als tijdelijke bekisting voor in het werk gemaakte betonpalen in slappe ondergrond of karstgebieden.

Product-/Systeemkenmerken

 • In slappe grond met cu < 15 kN/m² inzetbaar

 • Vrijwel volledige zettingsverloop binnen de bouwtijd

 • Geen zettingsinvloed op aangrenzende bouwwerken

 • Het draagsysteem is na gereed komen direct vol belastbaar

 • Realisatie van grote ophogingen zonder het gevaar van wegpersen van ondergrond

 • Optimale aanpassing van het systeem aan de lokale situatie en belastingen.

 • Geen bouwtechnisch onbruikbare of vervuilde grond ( bij toepassing verdringingsprocedure)

 • Geen nadelige invloed op waterdoorlatendheid van de ondergrond.

 • Treksterkte tot 600 kN/m in ringrichting

 • Diameter van de wapeningskous van 57 cm tot 95 cm

 • Bescherming van diepere bodemlagen door paalvoet afdichting

 • Besparing van bouwgrond, ontgravings-, afvoer- en stortkosten

 • Reducering van bouwtijd en bouwkosten

 • Geen star systeem, dynamische belastingen (bijv. treinverkeer) worden zonder beschadigingen opgevangen

 • Versnelde consolidering

 • Meer dan 15 jaar ervaring in vele succesvolle projecten

Waarom Ringtrac?

Door middel van de toegepaste rondweeftechnologie vinden geen krachtsverliezen plaats op grond van verbinding, zoals bijvoorbeeld naden of afwijkingen bij de metingsrelevante stijfheden. Ringtracwapeningskousen worden op rollen geleverd en kunnen zonder problemen aan de projectspecifieke ondergrondse voorwaarden worden aangepast.

Ringtrac is een geregistreerde productnaam van HUESKER Synthetic GmbH

Fotogalerij