HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Incomat® Crib

De begroeibare betonmatras voor bescherming tegen erosie

Optimaal geschikt voor oeverbeschermingen boven de vaste waterlijn of bij stilstaand water

Incomat Crib bestaat uit een buisvormig rooster. De tussenruimtes van dit systeem worden niet met beton gevuld. De rechthoekige uitsparingen fungeren na het vullen met beton als filterpunten met een groot oppervlak. Alternatief kunnen de uitsparingen met grond worden gevuld en achteraf van groen worden voorzien. Deze mat met buisachtig profiel wordt hoofdzakelijk gebruikt bij oeverbescherming van meren, bij stromend water in de getijdenzones of boven een vaste waterstand. Ze kan bovendien worden gebruikt voor de bescherming van dijktaluds bij overstroomgebieden. Na begroening vormt Incomat Crib een aantrekkelijke en ecologisch geoptimaliseerde bescherming tegen erosie.

Eenvoudig installatieprincipe

1. Voorbereiding van de ondergrond

2. Uitrollen van de panelen

3. Vullen van de panelen meteen vloeibare mortel of beton

Kenmerken

  • Erosiebescherming bij stilstaand water of boven de vaste waterspiegel

  • Ecologisch vriendelijke erosiebescherming

  • Grote beplantings of filteroppervlakken

  • Getest voor overstromingsgebieden

  • Onschadelijk conform informatieblad M Geok E 2016 en Duits besluit inzake bodembescherming (BBocSchV)

Incomat is een gedeponeerd handelsmerk van HUESKER Synthetic GmbH.

Fotogalerij