Tektoseal® Active - Moderne oplossingen voor metalen en radionucliden
Letter icoonFacebook-pictogramLinkedIn pictogramPictogram YouTube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Tektoseal® Active voor zware metalen

Oppervlaktefilter voor anorganische verontreinigingen

Met Tektoseal Active productoplossingen voor anorganische, verontreinigende stoffen kunt u verontreinigde bodems, sedimenten en wateren op betrouwbare wijze behandelen, saneren of preventief beschermen tegen de inbreng van verontreinigende stoffen. Onze productoplossingen combineren de voordelen van geotextiel met de hiervoor bijzonder geschikte werkzame stoffen: kationadsorber en zeoliet. Dankzij de snelle en hoge absorptie van verontreinigende stoffen is het mogelijk zeer dunne en tegelijk langdurig veilige filters voor verontreinigende stoffen te bouwen.

Onze Tektoseal Active oplossingen met de bijzonder krachtige kationadsorber kunnen worden gebruikt als doorlaatbare barrières voor stoffen als lood, kwik, arseen, etc. Een productconfiguratie met zeoliet verhoogt de kationenuitwisselingscapaciteit van filter- en barrièrelagen. Voor een gedetailleerde analyse van uw projectspecifieke probleem staat ons team van deskundigen te allen tijde tot uw beschikking.

Tektoseal Active productoplossingen voor metalen en radionucliden

Maximale prestaties voor zware metalen en fosfaten

Hoogwaardige textielen in combinatie met een speciale kationadsorber zorgen voor een maximale absorptiecapaciteit voor verontreinigende stoffen.

Het alternatief voor bepaalde soorten metaal

Hoogwaardige textielen in combinatie met zeoliet (minerale moleculaire zeef) zorgen voor een betrouwbare absorptie van verontreinigende stoffen in bodems met bijvoorbeeld een lage kationische verontreiniging.

De grote-oppervlakte barrière voor radionucliden, fosfaten en andere zware metalen

De actieve stof verwijdert niet alleen opgeloste, anorganische stoffen uit het water, maar neutraliseert ook zuur water tot een neutrale pH-waarde. Het specifieke filter voor verontreinigende stoffen kan worden gebruikt om milieuverontreiniging door bijvoorbeeld nikkel, aluminium of koper te voorkomen. Zo kunnen sedimenten en bodems in de buurt van mijnen, zware industrie en andere potentiële risicobronnen worden behandeld. Hierdoor worden oppervlakte- en grondwater, mensen, dieren en ons milieu beschermd zonder dat kostbare zuiveringsinstallaties nodig zijn.

Zeer effectief op metalen - Meer dan 97% verwijdering van metalen zoals arseen, lood of kwik uit water of gas.
Hoge effectiviteit bij metalen
Arseen, lood of kwik, enz. worden veilig verwijderd uit het dragermedium (water
of gas) met een effectiviteit van meer dan 97%.
Adsorptie van radionucliden - Meer dan 90% effectiviteit in de adsorptie van radionucliden zoals uranium, radium of strontium.
Adsorptie van radionucliden
Radionucliden zoals uranium, radium of strontium worden eveneens geadsorbeerd met een effectiviteit van meer dan 90%.
Neutraliseert zuurgraad - Buffert zuur water tot pH 7 (neutraal)
Neutraliseert de zuurtegraad
De minerale structuur neutraliseert zuur water en buffert de pH-waarde tot een niveau
van ca. 7 (neutraal).
Maximale prestaties op elke vierkante meter - Bindt grote hoeveelheden metalen en radionucliden per vierkante meter
Maximale prestaties op elke vierkante meter
Op basis van laboratoriumonderzoek kunnen meer dan 200.000 mg metalen en radionucliden per m² kunnen worden gebonden.
Snelle reactiekinetiek - Filtert grote hoeveelheden water in de kortst mogelijke tijd
Snelle reactiekinetiek
Grote hoeveelheden water kunnen in zeer korte tijd worden gefilterd, dankzij de snelle reactiekinetiek van ca. 3 minuten.
Hoge kationenuitwisselingscapaciteit - Veelzijdige toepassing op het land en onder water
Variabel gebruik
De kationenuitwisselingscapaciteit maakt toepassing in verschillende installatiesituaties op het land en onder water mogelijk.

Bevestiging van de hoogste effectiviteit door onafhankelijke laboratoria

Onze zeer efficiënte geocomposieten met speciale kationadsorbers binden een verscheidenheid van gevaarlijke anorganische stoffen. De kationenadsorber is een aantoonbaar zeer efficiënte werkzame stof voor de behandeling van verontreinigende stoffen en kan in combinatie met onze geotextielen blijvend mechanisch stabiel over grote oppervlakken worden gelegd.

 

 • Bewezen affiniteit voor vele metalen die in het milieu voorkomen bij hoge en lage concentraties
 • Hoge absorptiecapaciteit van verontreinigende stoffen leidt tot een lange levensduur
 • Sterke binding tussen werkzame stof en verontreinigende stoffen minimaliseert systeem omkeerbaarheid (desorptie)

 

Zowel de hoge affiniteit als de grote capaciteit voor diverse metalen en radionucliden die in het milieu aanwezig zijn, zijn aantoonbaar meetbaar. Pas na de aanwezigheid van grote hoeveelheden metalen kan in het laboratorium een doorbraak van het filtermateriaal worden vastgesteld (zie bovenstaande grafiek). In veldproeven met mijnwater kunnen de laboratoriumresultaten worden bevestigd wat betreft effectiviteit, capaciteit en het uitsluiten van omkeerbaarheid van het systeem (zie onderstaande grafiek).

Binding van verontreinigende stoffen door adsorptie

Materiaalsamenstelling en lagen - Tektoseal Active
Tektoseal Active Tecnoclean korrel - Krachtige kationenadsorber voor de behandeling van vervuilende stoffen
Kationenadsorber als krachtige werkzame stof
 Schematisch overzicht van de Tecnoclean korrel
Hoge capaciteit door adsorptie van verontreinigende stoffen
Toepasbaar voor anorganische verontreinigingen - Tektoseal Active
Toepasbaar voor anorganische verontreinigingen
Tektoseal Active Tecnoclean korrel - Krachtige kationenadsorber voor de behandeling van vervuilende stoffen
Kationenadsorber als krachtige werkzame stof
 Schematisch overzicht van de Tecnoclean korrel
Hoge capaciteit door adsorptie van verontreinigende stoffen
Toepasbaar voor anorganische verontreinigingen - Tektoseal Active
Toepasbaar voor anorganische verontreinigingen

De natuurlijke alternatieve oplossing met zeoliet voor licht verontreinigde bodems en assen

Afhankelijk van de uitdagingen ter plaatse kan een Tektoseal Active productvariant met zeoliet - de minerale moleculaire zeef - kan ook voordelig zijn. Productvariant met zeoliet - de minerale moleculaire zeef - kan ook voordelig zijn. Zeoliet heeft een hoge kationenuitwisselingscapaciteit en kan bijvoorbeeld worden gebruikt als onderdeel van het opvullen van oude bouwmaterialen, zwak anionisch verontreinigde bodems of assen. Om te voldoen aan grenswaarden voor de opslag of beveiliging van deze materialen in het veld of om ze als bouwmateriaal te gebruiken, kan zeoliet een economisch alternatief zijn. Door de vele randvoorwaarden die met anorganische verontreinigingen samenhangen, moet de keuze van de optimale adsorber zo nodig met behulp van voorafgaande proeven worden bepaald. Dit is wat wij u bieden via onze deskundigen en ingenieurs.

 • Realisatie van een hoge kationenuitwisselingscapaciteit in de filter- of barrièrelaag

 • Beveiliging van verontreinigde bodems in het veld

 • Extra veiligheid bij het bouwen met vervangende bouwmaterialen en licht verontreinigde materialen

 • Projectspecifieke en economische productconfiguratie door onze experts

Toepassingsvoorbeelden voor Tektoseal Active voor anorganische verontreinigingen

Samen vinden we altijd de best mogelijke productconfiguratie voor uw project!

Door de complexe natuurlijke onderlinge verbanden van verontreinigingen, water- en bodemeigenschappen eigenschappen, en het adsorptiegedrag van de actieve stoffen, is het configureren van het optimale actieve geocomposiet niet altijd triviaal. Met onze expertise en laboratorium know-how, ondersteunen wij u bij het vinden van de best presterende oplossing bestaande uit speciale geotextielen en een breed en uniek portfolio van actieve stoffen. Wij voeren graag projectspecifieke voorafgaande tests uit om effectiviteitsanalyses voor u te verkrijgen. Met onze holistische diensten voor complexe engineeringprojecten zorgen wij ervoor dat uw Tektoseal Active productoplossing zo optimaal mogelijk is aangepast aan de omstandigheden ter plaatse en daardoor op lange termijn veilig kan worden gebruikt.

Uw product configuratie kit
Alles voor uw Tektoseal Active verontreinigingsbarrière
 • Geweven geotextiel als dragerlaag

 • Geweven geotextiel als afdek- of draaglaag

 • Kationenadsober (behandelingsmechanisme: adsorptie van verontreinigende stoffen)

 • Zeoliet (behandelingsmechanisme: moleculaire zeef met kationenuitwisseling)

Geweven Geotextiel
Gedetailleerd overzicht van geofabricage - onderdeel van de productconfiguratiekit
Nonwoven Geotextie
Geo nonwoven - onderdeel van het bouwpakket voor productconfiguratie
Kationenadsorber
Gedetailleerd overzicht van de kationenadsorber - onderdeel van het modulaire productconfiguratiesysteem
Zeoliet
Zeoliet - onderdeel van de productconfiguratiekit voor Tektoseal Active
Verdere informatie
vindt u hier
Icoon om brochure te downloadenGeanimeerd pictogram om de brochure te downloaden
Product related Brochures