Icon Envelope Facebook icon Icon LinkedIn Icon Youtube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Incomat® Flex

Doorlatende matras met vaste breekpunten

Ontworpen voor grote hydraulische belastingen en zettingsgevoelige ondergrond  

Incomat Flex wordt overal gebruikt daar waar de hydraulische belasting een doorlatende mat met een hoger oppervlaktegewicht eist. De productiemethode berust eveneens op het unieke principe van de verticale afstandhouders. Daardoor kan deze matras in een dikte tot maximaal 56 cm worden geproduceerd.

Incomat Flex bestaat uit aan elkaar hangende elementen (‘kussens’) die door verbindingsstukken met elkaar zijn verbonden. De vernauwing rond de verbindingsstukken fungeert als vast breekpunt respectievelijk voor de concentratie van de scheur.

Door de ingeweven filterpunten aan de kruisingen van de verbindingsstukken kan de hydrostatische druk onder de taludbekleding worden verminderd. Door de vernauwde verbindingsstukken krijgt de mat een zekere tweedimensionale flexibiliteit in geval van zettingen in de ondergrond of door uitspoeling onder de mat.

Eenvoudig installatieprincipe

1. Voorbereiding van de ondergrond

2. Uitrollen van de panelen

3. Vullen van de panelen meteen vloeibare mortel of beton

Kenmerken

  • Bescherming tegen erosie bij sterke hydraulische belastingen

  • Doorlatende betonmatras met grote opbouwhoogtes

  • Verticaal geplaatste verbindingsstukken voor zo groot mogelijke vulhoogtes

  • Constante dikte ook bij oneffen ondergrond

  • Productiedikte 8 cm tot 56 cm

  • Verlaging van waterdruk in de poriën onder de betonmat

  • Project specifieke productiemogelijkheden

  • Onschadelijk conform informatieblad M Geok E 2016 en Duits besluit inzake bodembescherming (BBocSchV)

Incomat is een gedeponeerd handelsmerk van HUESKER Synthetic GmbH.

Fotogalerij