Twee besmeurde handen omlijsten een natuurlijk gat in het midden. De handen zijn bevlekt met olie en vuil, terwijl het onaangetaste gat de pure natuur voorstelt.

Milieutechniek

Letter icoonFacebook-pictogramLinkedIn pictogramPictogram YouTube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Milieutechniek

De productgroep milieutechniek biedt een breed assortiment producten en oplossingen, die perfect zijn afgestemd op de projectgerelateerde uitdagingen van onze klanten. De producten worden onder andere toegepast bij stortplaatsen, slibontwatering, grondwaterbescherming en sanering van verontreinigde locaties.

Voor de aanleg van stortplaatsen biedt HUESKER een uitgebreide range aan LAGA en BAM gecertificeerde en toegelaten producten, zoals NaBento® RL-N en Fortrac® T geogrid, die voldoen aan de hoge milieu- en veiligheidseisen.

Op het gebied van ontwatering bieden we SoilTain ontwateringscontainers, waarmee op een efficiënte manier verschillende soorten slib, zoals rioolslib en sedimenten, ontwaterd kunnen worden.

Grondwaterbescherming heeft betrekking op uiteenlopende toepassingen, waaronder het afdichten van landschapsstructuren en het aanleggen van verkeerswegen in waterbeschermingsgebieden. Ons geotextiel Tektoseal®Clay voldoet onder andere aan de richtlijnen voor bouwmaatregelen aan wegen in waterbeschermingsgebieden (RiStWag).

Wat betreft vloeistofopslag, zorgen HUESKER producten, zoals HaTe® geotextielvlies en Fortrac 3D® voor de waterdichtheid en stabiliteit van taluds in opvangbekkens voor regenwater en opvangvijvers.

Oude terreinen zoals slibbekkens, die meestal onvoldoende draagvermogen hebben, worden gerenaturaliseerd met behulp van producten zoals Basetrac® Duo en systeemoplossingen, zodat deze gebieden weer gebruikt kunnen worden voor bv. groene ruimten of industrieterreinen.