Twee besmeurde handen omlijsten een natuurlijk gat in het midden. De handen zijn bevlekt met olie en vuil, terwijl het onaangeroerde gat de pure natuur voorstelt.
Icon Envelope Facebook icon Icon LinkedIn Icon Youtube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Milieutechniek

De afdeling milieutechniek biedt een breed spectrum producten en oplossingen aan, die perfect op de project specifieke eisen van onze klanten zijn afgestemd. Stortplaatsen, grondwaterbescherming, waterbassins evenals (slib)bezinkingsreservoirs zijn de hoofd items van deze afdeling.

Voor de bouw van stortplaatsen heeft HUESKER door LAGA en BAM gecertificeerde en toegelaten producten als NaBento® RL-N en Fortrac® T die voldoen aan de hoge milieu en veiligheidseisen welke door de overheid worden gesteld.

Grondwaterbescherming houdt zich bezig met uiteenlopende toepassingen, beginnend bij afdichting van landschapsprojecten tot de bouw van verkeerswegen in waterbeschermingsgebieden. Onze producten zoals Tektoseal®Clay voldoen o.a. aan de Duitse (RiStWag) richtlijnen voor bouwtechnische maatregelen aan wegen in waterbeschermingsgebieden.

Bij de spaarbekkens/waterreservoirs zorgen de HUESKER producten (bijv. HaTe® Vliesstof, Fortrac 3D®) voor afdichting en stabilisatie van taluds.

Bezinkingsreservoirs en slibdepots, die in de regel een ontoereikende stabiliteit vertonen, worden met behulp van onze producten (bijv. Basetrac® Duo) en systeemoplossingen gesaneerd. Deze gebieden worden in het beste geval weer landschappelijk of als industrie gebied ingericht.