Systeemoplossing Fortrac PANEL - Slank ontwerp - Huesker Projekte

Fortrac
Panel

Nu ook interactief te ontdekken met onze app - Huesker Fortrac Panel
Letter icoonFacebook-pictogramLinkedIn pictogramPictogram YouTube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Grondkering eenvoudig gemaakt met prefab beton

In vergelijking met conventionele bouwmethoden besparen de systemen van Fortrac Panel u bouwtijd door het ontbreken van dure funderingen, de snelle bouw van het geogrid-gewapende grondlichaam en de eenvoudige installatie van geprefabriceerde betonelementen. Afhankelijk van de eisen kunnen de prefab betonelementen actief bijdragen aan het keren van de grond aan de voorzijde van de draagconstructie, zoals een landhoofd, of kunnen ze gefaseerd aan het gewapende grondlichaam worden bevestigd. In de actieve variant worden de panelen actief belast door de gronddruk en zijn ze tegelijkertijd de bekisting en de zichtbare elementen. In het passieve systeem keren de geogrids de grond en hebben de betonnen panelen een zuiver esthetische en beschermende functie. Een groot voordeel van de passieve bouwwijze is dat men bij slappe ondergronden stapsgewijs kan bouwen door allereerst door ophoging de ondergrond te laten inklinken (consolideren) en vervolgens de betonnen panelen voor de geogrid draagconstructie kan plaatsen. Onze ingenieurs ondersteunen u graag bij het ontwerpen van de geogrid verankerde keerwanden.

Voordelen van het systeem

 • Snelle montage met slanke prefab betonpanelen

 • Kosteneffectief alternatief voor betonnen oplossingen

 • Minder inzet van mens en materieel

 • Projectspecifieke oplossingen met constructieve of puur cosmetische/beschermende facings

 • Geogrid-verankerde damwand is evenzo mogelijk

Onze systeemvarianten

Actieve wand
 • Panelen die tegelijkertijd als bekisting en afwerking fungeren
 • Esthetische afwerking welke deel uitmaakt van de constructie
 • Snelle bouwmethodiek (tevens dankzij grotere ophoogslagen tussen de geogrid-lagen)
 • Minder geogrid/geogrid-lagen
 • Zettingen en verschilzettingen kunnen door de verankeringen kunnen worden gecorrigeerd of opgenomen
 Actief ontwerp met panelen - Snelle montage en zichtbaar element - Huesker-oplossingen
Passieve wand
 • Bijzonder geschikt voor de slappere ondergrond
 • Vermijden van vervormingsbeperkingen panelen door gefaseerde installatie
 • Minimaliseren van nazetting, bijvoorbeeld door het voorbelasten met de gewapende grond constructie
 • Constructieve stabiliteit grondkering blijft gewaarborgd na schade aan panelen
 • Afzonderlijke panelen zijn gemakkelijk te vervangen als ze beschadigd zijn
Passief ontwerp voor zettingsgevoelige grond - Deformatievrij - Huesker Projekte

Onderdelenkit

Alles voor uw Paneel variant

 • Interactie flexibel Fortrac geogrid
 • Vlies tegen erosie- en gronduitspoeling
 • Prefab-betonplaat zonder/met ingegoten koppeling
 • Ankers voor actief panelen
 • Ankers voor passieve panelen
 • Verloren of tijdelijke bekisting voor passieve wand
Samengesteld flexibel Fortrac geogrid - Huesker bouwpakket
Basetrac vlies close-up - Huesker Geotextilien
Prefab betonplaat met koppelelement - Huesker bouwpakket
Verbindingselementen voor actieve gevelbekleding - Fortrac PANEL - Huesker Solutions
Verloren of tijdelijke bekisting
Robuust stalen rooster - Huesker onderdelen

Uitdagingen beheersen met Fortrac Systems

Bekijk de andere systemen »