Wereld van geotextiele kustbeschermingsoplossingen met oplossingen voor landaanwinning en oeverbescherming in de haven, geotextiele golfbrekers en kribben, dijken en duinen op het land, oeverwallen en bekledingen.

Ontdek de wereld van geotextiel
containersystemen voor kust-
en oeverbescherming

Letter icoonFacebook-pictogramLinkedIn pictogramPictogram YouTube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

SoilTain® - De duurzame oplossing voor kust- en oeverbescherming

Robuuste geotextielcontainers en -zakken voor duurzame waterbouwkundige werken

Als gevolg van de wereldwijde klimaatverandering spelen doordachte kust- en oeverbeschermingsmaatregelen een belangrijke rol in de moderne waterbouwkunde. Met de geotextiel SoilTain Tubes en Bags kunt u snel, eenvoudig en duurzaam veilige erosiebeheersingsmaatregelen op het land en in het water bouwen. De individueel geprefabriceerde elementen kunnen worden opgevuld met lokaal beschikbare materialen zoals zand en zo kan worden bespaard op de aanvoerkosten van stortsteen. De kustbeschermingsoplossingen van SoilTain zijn kosteneffectief en zijn het natuurlijk ogende alternatief voor conventionele oplossingen van steen en beton. Vanwege de aantoonbaar snelle kolonisatie met zeeflora en -fauna zijn de geotextiel containers een zeer milieuvriendelijke bouwmethode. De SoilTain producten kenmerken zich door hun flexibiliteit en kunnen gemakkelijk in combinatie met andere materialen worden geïnstalleerd. Afhankelijk van de grootte en het type van het element kan het vullen plaatsvinden met behulp van een trechter of door het doorspoelen met een zand-water mengsel. De toepassingsmogelijkheden van SoilTain systemen zijn zeer divers en variëren van dijken op het land tot golfbrekers in het water.

Icon Hand hält Beflanzung maritimer Flora und Fauna
Ecologisch
Onze SoilTain oplossingen ondersteunen duurzaam en bijzonder ecologisch bouwen door snelle kolonisatie met zeeflora en -fauna.
Stopwatchpictogram voor het weergeven van snelle bestratingstijden
Snel
De eenvoudige verwerking maakt een snelle en flexibele installatie op het land of in het water mogelijk.
Hand met geldpictogram om de economische bouwmethode weer te geven
Kostenefficiënt
In vergelijk met conventionele oplossingen, is het kostenefficiënte ontwerp kenmerkend voor de SoilTain containersystemen.
Hochwasserschutz durch eine sichere Anwendung von Geokunststoffen
Veilig
Betrouwbare bouwwerken zijn gemakkelijk te realiseren dankzij het grote aanpassingsvermogen en flexibiliteit
Icon Abzeichen für besondere Leistungen
Gecertificeerd
De SoilTain kustbeschermingsoplossingen beschikken over meerdere certificeringen en zijn getest door diverse onafhankelijke instanties (BAW etc.)
Icon Abstimmung zwischen zwei Personen
Projectmatig
In samenwerking met onze experts en ingenieurs passen wij de SoilTain systemen graag aan uw specifieke projecteisen aan.

Toepassingsmogelijkheden van SoilTain kustbescherming

Geotextiel SoilTain kustbeschermingsslang met stromingsbeschermingsmat en wapeningsstenen voor landwinning en oeverbescherming

Landwinning en oeverbescherming

Systematisch aanleggen van dammen

Landaanwinningslocaties kunnen met onze zandcontainers van geotextiel op betrouwbare wijze worden beschermd tegen golf- en stromingserosie. De hierbij gebruikte grensdammen kunnen gemakkelijk eroderen. Door het zand veilig in te sluiten in onze containers, wordt erosie voorkomen en is een snelle doorlooptijd van de bouw verzekerd. 


Voordelen

 • Realisatie van hoge constructies in een enkele stap
 • Kostenefficiënt en snel vullen
 • Opvulling met lokaal beschikbaar zand, dus materiaalbesparend
 • Kostenbesparing door verminderde behoefte aan steenstort

 

Over SoilTain Tubes

SoilTain-buizen met stromingsbeschermingsmat als centrale structuur en SoilTain-buizen voor kustbescherming, bedekt met wapeningstenen

Golfbrekers en Kribben

Betrouwbare kustbescherming

SoilTain-tubes zijn een aanvulling op bestaande traditionele waterbouwmaterialen en een kostenefficiënte en duurzame oplossing. Ze kunnen worden gebruikt als constructief kernelement in de constructie of als vervanging van de complete waterbouwkundige constructie zelf.


Voordelen

 • Toepassing als erosiebestendig kernelement in de constructie
 • Betrouwbare erosiebescherming op lange termijn
 • Materiaalbesparing door gebruik van lokaal aanwezig zand
 • Snel in-situ te vullen

 

Over SoilTain Tubes

Duurzame bescherming tegen overstromingen met SoilTain buizen en SoilTain zakken in de vorm van dijken, dammen en duinversterkingen, geschikt voor landschap en hotelvoorzieningen

Dijken, dammen, duinversterking

Beschermingsconstructies tegen overstromingen met tubes en zakken

SoilTain kustbeschermingsoplossingen worden gebruikt voor het versterken en verbeteren van kunstmatige beschermingsconstructies tegen overstromingen, zoals dijken en natuurlijke duinen.  De tubes en zakken kunnen worden gebruikt als constructief bouwelement in een nieuwe constructie of achteraf worden aangebracht, bijvoorbeeld als het gaat om dijkversterkingen of als extra  filterconstructie.


Voordelen

 • Harmonieuze integratie in het landschap
 • Duurzame erosiebeheersingsconstructies
 • Materiaalbesparing door gebruik van lokaal aanwezig zand
 • Kostenefficiënt en snel te vullen

 

Naar SoilTain Tubes            Naar SoilTain Bags

SoilTain zandzakken van Huesker als kustmuren en bekledingen op het land en in het water, inclusief bekledingen voor offshore windturbines

Zeeweringen en Beschoeiingen

Het alternatief voor stenen beschoeiingen, SoilTain Bags

SoilTain Bags kunnen worden gebruikt om betrouwbare zeeweringen en beschoeiingen te bouwen. Ze zijn vaak het meest kostenefficiënte alternatief voor traditionele stenen beschoeiingen. Dankzij hun flexibiliteit compenseren ze zowel vervormingen van de ondergrond als van de constructie zelf. Vooral op zeer zandige kusttrajecten zijn SoilTain zandzakken beter geschikt voor kustbeschermingsmaatregelen dan traditionele stenen beschoeiingen. Met hun uitstekende filtrerende eigenschappen zijn ze ook optimaal voor permanente bodembeschermingsconstructies.


Voordelen

 • Eenvoudige hanteerbaarheid van de  zandzakken van klein formaat
 • Grote flexibiliteit maakt veilige constructies mogelijk
 • Eenvoudige erosiebescherming
 • Insluiting van materiaal dankzij stabiele filterconstructie
 • Harmonieuze integratie in de natuurlijke omgeving
 • Vandalismebestendige zandzakken mogelijk

 

Naar SoilTain Bags

Twee SoilTain Bags van Hüsker steken vanaf het land de zee in en dienen als innovatieve golfbrekers en strandhoofden.

Golfbrekers en Kribben

Erosiebeheersing met SoilTain Bags

Naast SoilTain tubes kunnen ook kribben en golfbrekers worden gebouwd met kleinformaat SoilTain zandzakken. Afhankelijk van de lokale omstandigheden kunnen deze bouwtechnische voordelen bieden. Het plaatsen van de voorgevulde zandzakken kan praktischer zijn dan het ter plaatse vullen van de kustbeschermingscontainers, zeker indien de hydraulische stabiliteit voor de kleinere zandzakken kan worden aangetoond.


Voordelen

 • Klein formaat zandzakken voor een eenvoudige installatie
 • Groot aanpassingsvermogen voor veilige beschermingsconstructies
 • Materiaalbesparing dankzij stabiele filterconstructies
 • Goede integratie in de natuurlijke omgeving
 • Standaardelementen en oplossingen op maat mogelijk
 • Vandalismebestendige zandzakken mogelijk

 

Naar SoilTain Bags

Onze producten voor duurzame kustbescherming

SoilTain Tubes

Duurzame kustbescherming

 

Naar de pagina met productgegevens

SoilTain Bags

De zandzak voor alle uitdagingen

 

Naar de pagina met productgegevens

De SoilTain oplossingen voor duurzame kustbescherming in de praktijk