Veilige sanering met geosynthetics: Actieve geocomposieten voor slibbekkens
Icon EnvelopeFacebook iconIcon LinkedInIcon Youtube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Slibdepot sanering is een speciale vorm van stabilisering van extreem zachte ondergronden.

Aangezien slibdepots op grond van verschillende, vaak industriële processen ontstaan, verlangt het proces specifieke oplossingen, die HUESKER voor u uitwerkt. Hierbij wordt op een economisch en efficiënt gebruik van hulpbronnen gelet. Het slib blijft in zijn oorspronkelijke vorm bewaard en hoeft niet aanvullend omslachtig chemisch gestabiliseerd of voorbehandeld te worden.

HUESKER geokunststoffen maken het mogelijk de ondergrond te berijden waarna door het aanbrengen van een stabiele stortlaag een weer toegankelijk gebied is gecreëerd. Dit gebied kan daarna als een heringericht groengebied of als bedrijfsterrein worden benut.

Fotogalerij

Verdere informatie