Icon Envelope Facebook icon Icon LinkedIn Icon Youtube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Incomat® Filterpoint

De doorlatende betonmatas met filterpunten

Bij stabiele ondergrond en geringe hydraulische belastingen 

Incomat filterpunt is de optimale oplossing voor bescherming tegen erosie bij geringe hydraulische belastingen en waar een waterdoorlatende betonmatras is vereist. De matras bestaat uit een tweelaags weefsel. Beide lagen zijn door regelmatig gepositioneerde ingeweven filterpunten met elkaar verbonden. Door de matras ter plaatse met beton te vullen, past ze zich aan de ondergrond aan waardoor de kans van holle ruimtes onder de taludbekleding verkleint. Incomat filterpunt wordt omwille van de lagere kosten en betere prestaties doorgaans gebruikt in de plaats van steenbestortingen, steenzettingen of gewone betonplaten.

Incomat filterpunt vormt in combinatie met beton een zeer efficiënte en effectieve doorlatende taludbekleding die bij geringe hydraulische belastingen op een dragende ondergrond kan worden ingezet.

Eenvoudig installatieprincipe

1. Voorbereiding van de ondergrond

2. Uitrollen van de panelen

3. Vullen van de panelen meteen vloeibare mortel of beton

Kenmerken

  • Doorlatende betonmatras

  • Regelmatig over het oppervlak verdeelde filterpunten

  • Bescherming tegen erosie bij stabiele ondergrond en bij geringe hydraulische belastingen

  • Vermindering van de poriënwaterdruk onder de betonmatras

  • Economischer dan steenbestortingen, steenzettingen of betonplaten

  • Onschadelijk conform informatieblad M Geok E 2016 en Duits besluit inzake bodembescherming (BBocSchV)

Incomat is een gedeponeerd handelsmerk van HUESKER Synthetic GmbH.

Fotogalerij