Effectieve slibontwatering in de industrie en mijnbouw
Letter icoonFacebook-pictogramLinkedIn pictogramPictogram YouTube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Slibontwatering met geotextiele containers

Geotextiele containers waarmee de meest uiteenlopende soorten slib ontwaterd kunnen worden

In de industrie en met name de mijnbouw worden grote hoeveelheden slib geproduceerd of verwerkt. Het op een milieuvriendelijke manier afvoeren van dit slib is vaak een uitdaging en brengt veel inspanning en kosten met zich mee. Het ontwateren van de verschillende slibsoorten is daarom zowel economisch als ecologisch zinvol gebleken en kan worden uitgevoerd met behulp van verschillende ontwateringsmethoden. De SoilTain® ontwateringstube is een container gemaakt van geotextiel, die kan worden gebruikt om verschillende soorten slib of natte uitgegraven materialen te ontwateren. De gravimetrische ontwatering van het slib gaat gepaard met een forse volumereductie. Minimale vervoersbewegingen omdat alleen de steekvaste stof behoeft te worden afgevoerd. Het geotextiel ontwateringscontainersysteem is efficiënter dan een klassiek vloeiveld en kosteneffectiever dan mechanische ontwateringsmethoden zoals band- of kamerfilterpersen.

Slibontwatering: een grote verscheidenheid aan soorten slib

Sedimenten
  • Bestaande uit mineraal en organisch materiaal
  • Vaak vervuild met TBT, PCB of zware metalen
Baggerspecie als voorbeeld van slib dat moet worden ontwaterd
Rioolslib
  • Ontstaat tijdens biologische afvalwaterbehandeling
  • Vaak geen mechanische ontwatering in kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties
Zuiveringsslib als voorbeeld van slib dat moet worden ontwaterd
Mijnbouwresiduen
  • Bestanddelen kunnen zeer schadelijk zijn voor het milieu
Koolslib als voorbeeld van slib dat moet worden ontwaterd
Industrieel slib
  • Organisch en mineraal slib
  • Kan beter worden opgeslagen in gedemobiliseerde vorm
Industrieel slib als voorbeeld van slib dat moet worden ontwaterd
Infrastructuur slib
  • Kan ruimtebesparend worden gestapeld op bouwterreinen
  • Er is vaak weinig ruimte beschikbaar voor opslag
Infrastructuurslib als voorbeeld van slib dat moet worden ontwaterd

Eenvoudige installatie en toepassing

Ontwatering met SoilTain
Stap 1

Extractie

Het (bagger)slib wordt door bijvoorbeeld cutterzuigers opgebaggerd en naar de Soiltain ontwateringstubes gepompt.

Stap 2

Conditionering

Aan het slib wordt een vlokmiddel toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat de deeltjes, die in het water zweven, grotere vlokken vormen.

Stap 3

Ontwatering

De geotextiele container ontwatert het slib in een statisch gravimetrisch proces. De (steek)vaste stoffen worden vastgehouden door het filtertextiel.

Stap 4

Verwijdering

Door compactie van de vaste stof en ontwatering vermindert het watergehalte in de containers net zo lang tot de ontwaterde droge stof kan worden afgevoerd of gerecycled.

Het snelle en efficiënte ontwateringsproces

Slibontwatering met behulp van hoogwaardig filtertextiel
Zodra je op de link of de voorbeeldafbeelding klikt, verlaat je onze site en word je doorgestuurd naar www.youtube.com. Wanneer je dit platform bezoekt, verwerkt de aanbieder je gegevens. Meer informatie hierover kun je vinden in het privacybeleid van YouTube of Google.

Fotogalerij