Onze inzet voor de toekomst komt tot uiting in onze milieubewuste acties, sociale betrokkenheid en verantwoordelijk ondernemingsbestuur. Onze oplossingen dragen bij aan duurzame ontwikkeling en dienen zowel onze klanten als de maatschappij.

 

Zo dragen wij bij aan een betere toekomst!

Letter icoonFacebook-pictogramLinkedIn pictogramPictogram YouTube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland
Duurzaamheid bij HUESKER

Omdat we om de
wereld en mensen geven

De wereld waarin we leven is de wereld waarin we werken, waar we denken aan vandaag en morgen. Duurzaamheid betekent dat we deze wereld leefbaar maken. Voor ons, voor toekomstige generaties en met alle technische mogelijkheden die voor ons beschikbaar zijn. Daar zetten we ons voor in.

We engineer a more livable world.

Onze verplichting

We nemen verantwoordelijkheid!

Vooruitgang is een integraal onderdeel van ons succes en één van onze kernwaarden. We ontwikkelen ons voortdurend positief - niet alleen op het vlak van onze producten, maar ook op het vlak van wat we doen voor mens en milieu. Technologische vooruitgang en verandering, creativiteit, engineering en ondernemerschap zijn cruciaal voor ons om sociaal, ecologisch en economisch duurzaam te zijn.

We zijn er dan ook trots op dat we met onze oplossingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de duurzaamheidsimpact van onze klanten en partners. Lees meer over onze betrokkenheid in de verklaring van ons management.

Lees meer

Ons aanbod aan u

Samen verduurzamen

We praten er niet alleen over, we leveren echt duurzame oplossingen die de wereld een betere toekomst geven! Of het nu gaat om milieutechniek, waterbouw, grond- en funderingstechniek of in de agrarische sector - onze weefsels en technische oplossingen verbeteren niet alleen uw bouwgrond of het klimaat in uw stal, maar leveren ook een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de milieubelasting door CO2-uitstoot. Feit is: geotextielen vervangen grondstoffen als grind, steenslag en zand en worden gebruikt als alternatief voor klimaatkillers zoals beton, cement en asfalt. En boerderijdieren voelen zich veel comfortabeler in stallen met HUESKER klimaattechnologie. Wilt u enkele voorbeelden? Onze medewerkers presenteren een paar interessante projecten - kopiëren is toegestaan.

Lees meer

Uw voordelen op het gebied van duurzaamheid
onze oplossingen

Vermijden van energie-intensieve
stalen en betonnen elementen

Behoud van
natuurlijke bronnen

Vermindering van
grote massatransporten

Energiebesparing door
lichtgewicht matarialen

Afdichten van verontreinigde
locaties en stortplaatsen

Filteren en binden van
gevaarlijke stoffen

Blijf op de hoogte!

Wat wij doen

Zo veranderen wij de wereld

 

Hoger, sneller, verder tegen elke prijs - dat waren de modewoorden van de afgelopen decennia. Maar het klimaat is veranderd en daarmee ook ons bewustzijn. De HUESKER Groep neemt sociale, economische en ecologische verantwoordelijkheid.

Moderne techniek denkt vooruit: kosten en baten worden afgewogen, hulpbronnen worden gespaard en het milieu wordt beschermd. Samen en als partners handelen we volgens een nieuw motto: effectiever, intelligenter en duurzamer. Onze producten helpen ook andere bedrijven om duurzaam te handelen.

Ecologisch

Onze medewerkers vertellen hoe wij ons steentje bijdragen aan de bescherming van het milieu. We zijn trots op onze grote projecten en kleine ideeën die CO2 reduceren en milieuvriendelijk gedrag bevorderen.

Lees meer

Economisch

Persoonlijke verslagen van onze medewerkers laten zien hoe wij hulpbronnen efficiënt gebruiken, ethische bedrijfsprocessen naleven en eisen, innovatieve producten ontwikkelen en zo een waardevolle bijdrage leveren aan een positieve economische ontwikkeling.

Lees meer

Sociaal

Ontdek in persoonlijke reportages hoe wij ons inzetten voor onze medewerkers, partners en buren. Wij hechten veel belang aan het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van onze buren en ondersteunen lokale verenigingen en initiatieven.

Lees meer

Onze activiteiten

Samen meer bereiken

De HUESKER Groep is zich bewust van haar sociale, economische en ecologische verantwoordelijkheid. Duurzame ontwikkeling wordt over het algemeen begrepen als een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van nu zonder het voorzien in de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Overal waar wij persoonlijk actief zijn, voldoen wij natuurlijk aan deze eis.

U kunt vertrouwen op onze kwaliteit

Met ultramoderne productiemethoden en een volledige kwaliteitscontrole garandeert HUESKER de hoogste kwaliteit in elke productiefase. Onze acties zijn gericht op duurzaamheid in alle waardestromen en dus op een zorgvuldig gebruik van energie en hulpbronnen. De ISO-50001 en ISO-14001 certificeringen zijn het bewijs van ons duurzame energie- en milieubeheer.

Liefdevol

We houden van wat we doen. Onze expertise en ons enthousiasme zijn met elk project gegroeid. Daarom hechten we bijzonder veel belang aan de term "toegevoegde waarde": van de ontwikkeling tot de voltooiing en toepassing van onze producten hechten we de grootste waarde aan het duurzame gebruik van energie en hulpbronnen. En één van de meest waardevolle hulpbronnen is elke individuele medewerker.