Milieubescherming bij de aanleg van infrastructuur: grondwater- en waterbescherming
Icon Envelope Facebook icon Icon LinkedIn Icon Youtube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Infrastructuur

Korte samenvatting

Weg-, spoor- en luchthaveninfrastructuur produceren grote hoeveelheden oppervlaktewater wanneer neerslag valt op deze verharde terreinen. Het aflopende water neemt alle aanwezige verontreinigingen op voordat het in de aangrenzende grond wegsijpelt. Vandaar de noodzaak van een gecontroleerde wijze van verzamelen en afvoeren van het oppervlaktewater uit deze infrastructuur,  gewoonlijk door gebruik van afvoergoten.

Tektoseal® Clay liners zorgen voor een betrouwbare afdichting van de bodem onder de funderingslaag. HUESKER biedt een selectie van geosynthetische producten die door verschillende beheerders van infrastructuur zijn goedgekeurd.


Wegenbouw in waterbeschermingsgebieden

Waterbeschermingsgebieden betekenen voor ontwerpers steeds een bijzondere uitdaging t.a.v. maatregelen ter voorkoming verontreiniging van het grondwater. Afdichtingsystemen met Tektoseal Clay verhinderen het binnendringen van gevaarlijke vloeistoffen via berm en groenstroken in het grondwater.


Vliegveldaanleg

De randen van start en landingsbanen zijn bij de aanleg van vliegvelden aan speciale regels onderworpen. De-icing, strooizout en stoffen als kerosine worden bij alle vliegbewegingen door de lucht turbulentie verspreid. Met HUESKER geokunststoffen is het mogelijk een gecontroleerde opvang van deze water verontreinigende stoffen met behulp van bentoniet-matten te realiseren waardoor het indringen in de ondergrond, ook buiten de verharde oppervlakten, wordt voorkomen.


Spoorwegbouw in waterbeschermingsgebieden

Aan het ballastbed van spoortracés worden in waterbeschermingsgebieden hoge eisen gesteld. Het gaat erom de vervuiling van het grondwater door brandstoffen en smeermiddelen langs de rails te verhinderen. Bovendien zijn er voorzieningen te treffen om bij extreme ongevalssituaties, lekkage van verontreinigende vloeistoffen naar de ondergrond tegen te gaan. De HUESKER bentonietmat NaBento® is ook hier het centrale bestanddeel van maatregelen voor grondwaterbescherming.

Fotogalerij

Verdere informatie

Icon BrochureIcon Brochure
Brochures
Icon ReferencesIcon References
Referenties
Icon VideoIcon Video
Videos