Milieubescherming bij de aanleg van infrastructuur: grondwater- en waterbescherming
Icon EnvelopeFacebook iconIcon LinkedInIcon Youtube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Infrastructuurbouw

Bescherming van het grondwater tegen verontreiniging 

De verharde oppervlakken van wegen, spoorwegen en vliegvelden worden blootgesteld aan zware belastingen en daarmee gepaard gaande vervuiling door olie en andere stoffen. De neerslag, die op deze oppervlakken valt, neemt alle aanwezige verontreinigingen mee en sijpelt weg in de aangrenzende grond. Het is daarom belangrijk bij de aanleg van infrastructurele werken oplossingen te implementeren die neerslag opvangen en gecontroleerd afvoeren.

Tektoseal® Clay is een hoogwaardige geosynthetische bentonietmat, dat zorgt voor een betrouwbare afdichting van de bodem onder de funderingslaag. HUESKER biedt een compleet assortiment van goedgekeurde geosynthetische producten voor de infrastructuurbouw.


Wegenbouw in waterbeschermingsgebieden

Vooral bij de aanleg van wegen in waterbeschermingsgebieden is waterbescherming essentieel en zijn de eisen hoog. Verontreiniging van het grondwater met verontreinigende stoffen wordt voorkomen met onze Tektoseal Clay bentonietmatten.


Aanleg van vliegvelden

Bij de aanleg van vliegvelden zijn de start- en landingsbanen onderworpen aan speciale milieubeschermingsvoorschriften. Verontreinigende stoffen, zoals dooimiddelen, dooizouten en kerosine, worden door vliegbewegingen verspreid en komen in het milieu terecht. Om te voorkomen dat deze stoffen in het grondwater of oppervlaktewater terechtkomen, moet de aangrenzende grond speciaal worden beschermd. Met behulp van onze bentonietmatten wordt voorkomen dat verontreinigende stoffen in de ondergrond dringen. In combinatie met geschikte drainageproducten voorkomt dit vervuiling van de niet-verontreinigde grond en draagt het actief bij aan de bescherming van het grondwater.


Spoorwegen in waterbeschermingsgebieden

Ook bij de aanleg van spoorwegtracés in waterbeschermingsgebieden worden hoge eisen gesteld. Verontreiniging van het grondwater door smeermiddelen en brandstoffen langs het spoor moet worden voorkomen. Bovendien moeten er voorzorgsmaatregelen worden genomen voor extreme situaties, zoals ongevallen, waarbij verontreinigende stoffen in het grondwater lekken. Onze NaBento® bentonietmat is hierbij een centraal onderdeel van de grondwaterbeschermingsmaatregelen.

Fotogalerij