Letter icoonFacebook-pictogramLinkedIn pictogramPictogram YouTube
Geotextieloplossingen voor spoorwegbouw

Onze productoplossingen in een oogopslag

Geluidsabsorberende technologie: KBE keerwandconstructies als effectieve geluidswerende elementen
Detail van de doorsnede van het geluidsscherm met verschillende lagen
Geluidsschermen

In dichtbevolkte gebieden zijn soms speciale constructies nodig om de geluidsoverlast voor de omwonenden te verminderen. Gewapende grond Keerwanden, met volledige of gedeeltelijke schanskorfbekleding, voor de stabilisatie van taluds kunnen speciaal worden ontworpen met geluidsabsorberende eigenschappen, zodat ze ook als geluidswal kunnen fungeren. Doorgaans zijn de voorschriften en eisen voor geluidswerende constructies langs verkeerswegen in op verschillende locaties afwijkend. Na het testen van verschillende systemen heeft HUESKER een aantal hoogwaardige oplossingen ontwikkeld die een geluidsabsorptie tot DLa > 8-11dB mogelijk maken.

Voordelen
 • Tot 11 dB geluidsabsorptie
 • Eenvoudige constructie
 • Harmonieuze integratie in natuurlijke omgeving

Bruggenhoofden gemaakt van versterkte aarde-elementen met opties voor lastoverdracht
Tektoseal Active AS in detail
Landhoofden

Landhoofden van bruggen in gewapende grond kunnen worden ontworpen voor directe belasting of als onderdeel van een oplossing met samengestelde ondersteuning, waarbij de belastingen gedeeltelijk worden overgebracht door betonnen elementen, eventueel in combinatie met funderingen op diepe palen. Opdrachtgevers kunnen ook kiezen tussen passieve en actieve systemen, afhankelijk van de vraag of de voorkant van het landhoofd moet worden geconstrueerd als een lastoverdragend element. Gewapende Grond systemen zijn uiterst flexibel en worden tegenwoordig in veel landen gebruikt als standaardoplossing.

Voordelen
 • Snelle, efficiënte constructie
 • Hoge vervormbaarheid
 • Milieuvriendelijk
 • Aantrekkelijke afwerkingsmogelijkheden/ facings

Aardvaloverbrugging: beveiligen met Fortrac geogrid voor spoorbescherming
Detail overbrugging zinkput: componentenaanzicht van de Fortrac geogrid oplossing
Overbrugging van zinkgaten

Sprongzettingen vormen een extreem risico voor het spoorwegverkeer. Met treksterktes tot 3.000 kN/m in combinatie met een hoge trekstijfheid bieden onze Fortrac geogrids zowel tijdelijke als permanente bescherming in gebieden die vatbaar zijn voor zettingen. Fortrac Geogrids maken niet alleen dure, ecologisch niet-duurzame en minder vervormbare constructies van gewapend beton overbodig, maar kunnen ook aan projectspecifieke eisen voldoen door de keuze van het meest geschikte basismateriaal voor het geogrid bv. polyester, PVA of aramide. Bovendien kan de specifieke overcapaciteit op korte termijn worden gebruikt voor het opvangen van plotselinge belastingen door Stabilenka en Stabilenka Extreme voor onvoorziene zinkgaten met een grote diameter.

Voordelen
 • Structurele stabiliteit in gebieden die vatbaar zijn voor zinkgaten
 • Goedkoper en milieuvriendelijker dan gewapend beton
 • Kosteneffectiënte productkeuze
 • Specifieke overcapaciteit om onverwachte belastingen van grote zinkgaten op te vangen

Damfundering: stabiliteit met wapeningsweefsel voor veilig en economisch gebruik
Dam funderingsdetail: zicht op Stabilenka en Robutec wapeningsweefsels voor stabiliteit
Fundering van taluds

Om een betrouwbaar en kostenefficiënt spoorvervoer te garanderen, moeten spoordijken een bijzonder hoge structurele stabiliteit bieden met een minimum aan toelaatbare vervorming. Met treksterktes tot 2.800 kN/m helpen wapeningsweefsels zoals Stabilenka en Stabilenka Extreme de werkzaamheden op de bouwplaats te versnellen en tegelijkertijd een betrouwbare bescherming te bieden tegen het bezwijken van taluds of bodemafschuiving. Daar waar bijvoorbeeld door het gebruik van bindmiddel gemodificeerde vulmaterialen een alkalisch milieu ontstaat, zijn de Stabilenka Extreme polyvinylalcohol (PVA) weefsels van HUESKER de producten bij uitstek.

Voordelen
 • Snelle stabilisatie van de ondergrond
 • Hoge structurele stabiliteit
 • Besparing op aanvulmateriaal
 • Opvangen van zettingsverschillen

Verticale steunbalken: Fortrac geogrid voor een stabiele fundering van dammen op zachte bodems
Structuur in detail: Fortrac geogrids vormen een stabiel vloergewelf over verticale steunelementen
Op paalfundering

Het ontwerpen van betrouwbare funderingen voor taluds op slappe bodems vormt een grote uitdaging. Naast grootschalige zetting en laterale vervorming omvatten potentiële risico's ook het bezwijken van opleggingen en taluds, of zelfs het uitpersen van zachte grond onder de fundering van de dijk. Waar heipalen worden geïnstalleerd, maken Fortrac geogrids de vorming van een stabiele grondboog boven de palen mogelijk om de overdracht van belastingen naar de diepere fundering met geringe zetting te garanderen. Aan de buitenrand zijn geen heipalen nodig. Tegelijk maakt de ruime keuze aan Fortrac geogrid-types met hoge modulus en lage kruip een optimalisering van de totale kosten mogelijk.

Voordelen
 • Hoge structurele stabiliteit
 • Gebruik van boogwerking voor lastoverdracht
 • Hoog rendement dankzij groot paalraster

Veilige fundering: Geosynthetisch omhulde kolommen voor een stabiele fundering van gebouwen op een zwakke ondergrond
Constructiedetails: Afbeelding toont in detail geosynthetisch omhulde kolommen voor een stabiele fundering van het gebouw
Met geotextiel ommantelde palen

Als een van de veiligste funderingssystemen voor zeer slappe ondergrond zijn met geotextiel ommantelde palen bij uitstek geschikt voor spoorwegtechnische toepassingen. Het systeem, dat reeds is toegepast in zwakke grondslag met cu < 15 kN/m², biedt een hoge vervormbaarheid en aanpassingsvermogen aan wisselende omstandigheden in de ondergrond. Aangezien het ontwateringseffect van de Ringtrac-kolommen, als "megadrains", de consolidatietijd aanzienlijk versnelt, vindt meer dan 90 % van de zetting plaats tijdens de bouwperiode. Bovendien wordt de kruipzetting met 50-75% verminderd in vergelijking met niet-verbeterde grond. Lokaal gewonnen mineraalmengsels kunnen als vulmateriaal worden gebruikt.

Voordelen
 • Uiterst betrouwbaar dankzij hoge vervormbaarheid
 • Snelle consolidatie versnelt de bouw
 • Kostenefficiënt dankzij het gebruik van minerale mengsels (zand) van lokale oorsprong

Reservoirs voor regenwater: Betrouwbare afdichting met geosynthetische kleibekleding
 Constructiedetails: detailweergave van geosynthetische kleipliner in regenwaterretentiebekkens
Opslag Hemelwater

Opvangbekkens voor regenwater zijn ontworpen om grote hoeveelheden tijdelijk opgeslagen water gecontroleerd af te voeren. Aangezien het oppervlaktewater verontreinigd kan zijn, is een betrouwbare bekleding het belangrijkste onderdeel van dergelijke constructies. HUESKER biedt een uitgebreid assortiment van geosynthetische kleibekledingen die speciaal voor deze functie zijn ontworpen.

Voordelen
 • Gecontroleerde afvoer van grote hoeveelheden water
 • Betrouwbare lining
 • Kosteneffectieve productkeuze

Spoorbeddingstabiliteit: Basetrac-oplossingen voor geabsorbeerde lasten en grondwaterbescherming in kaart brengen
Optimalisering van spoorlijnen: Basetrac als basis voor een breed scala aan oplossingen voor herstel van formaties in detail
Full-scale verbetering van de ondergrond

Toenemende verkeersbelasting, slechte afwatering en verslechterende ballaststabiliteit van het spoor dragen allemaal bij tot de noodzaak van het herstel van bestaande spoorlijnen. Het doel van deze verbeteringsprogramma's is de bruikbaarheid te verbeteren en de levensduur van lineaire infrastructuur te verlengen. De spoorbedding moet in staat zijn gedurende een lange gebruiksperiode hoge dynamische belastingen op te nemen en over te brengen met minimale vervorming en slijtage. De constructie/ opbouw van de funderingslaag wordt o.a. bepaald door de draagkracht van de ondergrond, de te verwachten belastingniveaus en eventuele eisen aan de grondwaterbescherming. HUESKER biedt op basis van de Basetrac productportfolio een breed scala aan mogelijke oplossingen.

Voordelen
 • Verlenging van de levensduur
 • Kostenbesparing door geringere dikte van de funderingslaag
 • Eenvoudige installatie zonder geheugeneffect
 • HPQ-gecertificeerde producten

Basetrac textielvlies voor verbeterde ondergrond onder spoorballast
Draagkrachtverbetering: Basetrac gecertificeerde nonwovens in detail voor rehabilitatie van deelwaardevorming
Beperkte verbetering van de ondergrond

Als alternatief voor een grootschalige verbetering van de ondergrond van het spoor kunnen specifieke factoren en beperkte gebruiksperiodes de integratie van nonwovens direct onder de spoorbedding verantwoorden. De installatie van uiterst robuuste nonwovens met een scheidings- en filtratiefunctie direct onder de spoorwegbedding verbetert de drainage van het oppervlaktewater en voorkomt de migratie van fijne deeltjes in de steenslag, waardoor de draagkracht van de funderingslaag wordt verbeterd. Onze Basetrac-productportefeuille biedt gecertificeerde nonwovens voor deze toepassingen.

Voordelen
 • Verbeterde draagkracht
 • Eenvoudige installatie dankzij bijpassende rolbreedtes
 • HPQ-gecertificeerde producten

Dubbele afdichting met Tektoseal Clay voor een betrouwbare afdichting van de tunneldoorsnede
Gedetailleerd overzicht van de complete tunnelafdichting met alle componenten en lagen
Tunnelafdichting

Naast bruggen behoren tunnels tot de meest complexe constructies die voor de spoorwegen nodig zijn. Een grote uitdaging bij deze projecten is het waarborgen van een betrouwbare waterdichtheid van de tunneldoorsnede. Het antwoord van HUESKER is de speciaal ontwikkelde "infiltratiebestendige dubbele membraan", die elk risico op lekkages en de vrije verspreiding van water in de compartimenten van de waterstop uitsluit. Onze Tektoseal Clay geosynthetische kleiliners zorgen voor een verhoogde betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Voordelen
 • Gepatenteerde systeemoplossing
 • Geen doorsijpelend water achter membraan
 • Verlengde levensduur van de constructie

Kunststofversterkte aarde (KBE) systemen voor veeleisende damconstructies
Detail van de damconstructie met Fortrac en Fortrac Gabion
Taluds

Geluidswallen, bruggenhoofden en steile hellingen - vaak veeleisend om te ontwerpen en te bouwen - zijn een typisch kenmerk van spoorwegprojecten. Hier bieden de geosynthetisch versterkte bodemsystemen van HUESKER innovatieve en kosteneffectieve oplossingen. Belangrijke voordelen van Gewapende grond constructies ten opzichte van conventionele methoden zijn de uitgebreide ontwerpmogelijkheden, hoge stabiliteit en snelle installatie ter plaatse. De zettingsbestendige gewapende grond systemen maken een eenvoudige en efficiënte montage mogelijk, zelfs voor extra steile hellingen.

Voordelen
 • Op maat gemaakte ontwerpmogelijkheden
 • Snelle, kostenefficiënte installatie
 • Technisch advies door HUESKER ingenieurs
 • Ruimtebesparend door beperkt benodigd grondvlak
 • Veelzijdige toepassingen

In kaart brengen van tijdelijke wegen met Basetrac geosynthetics voor uiteenlopende eisen
Wegdoorsnede met HUESKER geosynthetics van Basetrac voor geoptimaliseerde bouwwegen
Tijdelijke wegen

Zowel voor nieuwe spoorwegprojecten als voor onderhoudswerkzaamheden moeten doorgaans transportwegen en andere tijdelijke toegangswegen worden aangelegd. Deze worden gewoonlijk kort, maar intensief gebruikt. Vooral op terreinen met een zwakke ondergrond zijn geosynthetische oplossingen vaak de eenvoudigste manier om de investeringen en de onderhoudsinspanningen tot een minimum te beperken. Onze Basetrac-portfolio biedt geschikte producten voor elke toepassing - van eenvoudige scheidings- en filtratie-elementen tot dubbellaagse wapening om hoge belastingen op zachte bodems op te vangen.

Voordelen
 • Betrouwbare vergroting van de draagkracht
 • Besparing op funderingsmateriaal
 • Lagere onderhoudskosten

Bescherming van het grondwater: Tektoseal Active AS voorkomt vervuiling door olie en absorptie van verontreinigende stoffen in de bodem.
Tektoseal Active AS in detail
Olieabsorptie en grondwaterbescherming

Rangeersporen, machineloodsen, onderhoudsdepots en andere onverharde opslagplaatsen zijn gevoelig voor bodemverontreiniging door olie, vet en soortgelijke petrochemische producten. Met eenvoudige maatregelen kan echter het risico van bodem- en grondwaterverontreiniging worden weggenomen. Tektoseal Active AS is een actief geocomposiet dat schadelijke verontreinigende stoffen bindt en voorkomt dat deze in het grondwater infiltreren. Belangrijke voordelen zijn de grote robuustheid van het product en de levering op rol om de installatie te vereenvoudigen.

Voordelen
 • Betrouwbare olieabsorptie, zelfs over grote oppervlakken
 • Hoge mechanische sterkte
 • Gemakkelijk te installeren en te verwijderen