Onze steeds toenemende mobiliteit en het ten dele zeer verouderde wegennet stellen heden ten dage de wegenbouwers voor toenemende en vooral kosten intensieve uitdagingen.

Onze steeds toenemende mobiliteit en het ten dele zeer verouderde wegennet stellen heden ten dage de wegenbouwers voor toenemende en vooral kosten intensieve uitdagingen.

Door de inzet van onze hooggespecialiseerde asfaltwapeningen wordt de gebruiksduur van straten en wegoppervlakten met een veelvoud verhoogd. Daarbij baseren wij onze oplossingen voor asfaltwapening op hoogwaardige grondstoffen en op een unieke op bitumen gebaseerde coating, (Bitumenaandeel > 60%).

Deze optimale coating biedt:

  • Een eenvoudige en zekere verlegging
  • Een hoge weerstand tegen inbouwbeschadiging
  • Een goede binding

Bij de sanering van asfalt- en betonoppervlakten worden verschillende eisen aan de wapening gesteld. Door een breed product portfolio bestaande uit HaTelit® C, BL, G en XP evenals SamiGrid® kunnen wij aan de diverse eisen voor wapening optimaal voldoen.