Icon Envelope Facebook icon Icon LinkedIn Icon Youtube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Incomat® Standard

State-of-the-Art voor oppervlakteafdichtingen en bescherming tegen erosie

Daar waar een constante betondoorsnede of een ondoorlatende betonmatras voor de bescherming tegen erosie of afdichting wordt gebruikt, is Incomat Standaard de eerste keuze. Door de unieke productiemethode met verticaal geplaatste verbindingsstukken wordt een wereldwijde ongeziene vormstabiliteit van het geotextiele omhulsel bereikt. Deze vormvaste betonmatras zorgt ook bij moeilijkere bouwomstandigheden - oneffen ondergronden of installatie onder water - voor een constante betondoorsnede. Dit aanpassingsvermogen maakt van de betonmat een superieur systeem in vergelijking met alle traditionele betonbouwmethoden. Dankzij custom-made productiemogelijkheden kan de mat aangepast worden aan mogelijke doordringingen en veeleisende geometrieën.

Met Incomat Standaard kan een betonafdichting onder water en op steile taluds worden geïnstalleerd . Door de bijkomende bescherming tegen erosie is Incomat Standaard het optimale product voor renovaties van kanalen en bekledingen van bekkens, omdat beschermlagen of meerlaagse systeemopbouw overbodig worden.

Kenmerken

  • Afdichting en bescherming tegen erosie

  • Geen bekistingen vereist

  • Verticaal geplaatste verbindingsstukken voor zo groot mogelijke vulhoogtes

  • Constante dikte ook bij een oneffen ondergrond

  • Geringe hydraulische ruwheid in vergelijking met andere betonmatten

  • Project specifieke productiemogelijkheden

  • Productie dikte van 8 cm tot 56 cm

  • Onschadelijk conform informatieblad M Geok E 2016 (richtlijn voor gebruik geokunststoffen in grond- en wegenbouw projecten), BBocSchV (Duitse verordening bodembescherming verontreinigde locaties) en gekeurd volgens de richtlijn hygiënische beoordeling van elastomeren in contact met drinkwater (elastomeerrichtlijn)

Incomat is een gedeponeerd handelsmerk van HUESKER Synthetic GmbH.

Eenvoudig installatieprincipe

Step 1

Voorbereiding van de ondergrond

Step 2

De panelen verspreiden

Step 3

Vullen van de panelen met vloeibaar beton/mortel

Installatie van de geosynthetische betonmatten

Projectvoorbeelden 

Veelzijdige toepassingsmogelijkheden