Gedetailleerd beeld van de Incomat® Standaard betonmat
Letter icoonFacebook-pictogramLinkedIn pictogramPictogram YouTube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Incomat® Standard

Ideale oplossing voor de bescherming van hellingen en oevers

Incomat biedt een omvangrijke bescherming van waterbouwkundige constructies. Incomat werkt als oppervlakteafdichting en beschermt tegen erosie, mechanische schade en drijfkrachten in waterlichamen. Door de unieke productiemethode met verticaal geplaatste verbindingsstukken wordt een uitzonderlijk uniforme en vlakke matrasdikte bereikt. Deze vormvaste betonmatras zorgt ook bij moeilijkere bouwomstandigheden, oneffen ondergronden of installatie onder water, voor een constante betondoorsnede. Doordat Incomat ook geschikt is voor installatie onder water kunnen projecten worden uitgevoerd zonder dat het kanaal moet worden drooggelegd of het waterpeil moet worden verlaagd. Incomat matrassen worden op maat gemaakt om aan specifieke projecteisen te voldoen.

Met Incomat Standaard kan een betonafdichting onder water en op steile taluds worden geïnstalleerd . Door de bijkomende bescherming tegen erosie is Incomat Standaard het optimale product voor renovaties van kanalen en bekledingen van bekkens, omdat beschermlagen of meerlaagse systeemopbouw overbodig worden.

Kenmerken

  • Afdichting en bescherming tegen erosie

  • Geen conventionele bekistingen vereist

  • Verticaal geplaatste verbindingsstukken voor zo groot mogelijke vulhoogtes

  • Constante dikte ook bij een oneffen ondergrond

  • Geringe hydraulische ruwheid in vergelijking met andere betonmatten

  • Projectspecifieke productiemogelijkheden

  • Productdikte van 8 cm tot 60 cm

  • Onschadelijk conform informatieblad M Geok E 2016 (richtlijn voor gebruik geokunststoffen in grond- en wegenbouw projecten), BBocSchV (Duitse verordening bodembescherming verontreinigde locaties) en gekeurd volgens de richtlijn hygiënische beoordeling van elastomeren in contact met drinkwater (elastomeerrichtlijn)

Incomat is een gedeponeerd handelsmerk van HUESKER Synthetic GmbH.

Eenvoudig installatieprincipe

Step 1

Voorbereiding van de ondergrond

Step 2

De panelen verspreiden

Step 3

Vullen van de panelen met vloeibaar beton/mortel

Installatie van de geosynthetische betonmatten

Zodra je op de link of de voorbeeldafbeelding klikt, verlaat je onze site en word je doorgestuurd naar www.youtube.com. Wanneer je dit platform bezoekt, verwerkt de aanbieder je gegevens. Meer informatie hierover kun je vinden in het privacybeleid van YouTube of Google.

Projectvoorbeelden 

Veelzijdige toepassingsmogelijkheden