HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Tektoseal® Active PFAS

Bescherming tegen verontreiniging door per- en polygefluoreerde alkylverbindingen (PFAS)

Tektoseal Active PFAS combineert de voordelen van geotextiel met bewezen, bijzonder betrouwbare adsorptiemiddelen voor verontreinigende stoffen. Zo kunt u met behulp van Tektoseal Active PFAS verontreinigde bodems op betrouwbare wijze beschermen en saneren. Onze grootschalige, doorlaatbare verontreinigingsbarrières kunnen gelijkmatig en erosiebestendig op, in en zelfs onder water worden aangebracht. De snelle reactiekinetiek en hoge bindingscapaciteit van de adsorbentia maken een betrouwbare toepassing op een breed scala van PFAS-verontreinigende stoffen mogelijk. Dankzij de snelle absorptie van de verontreinigende stof is het mogelijk een zeer dun en tegelijk veilig verontreinigingsfilter te bouwen, wat uw project nog duurzamer maakt.

Een toepassing is mogelijk voor verontreinigde sites met per- en polyfluoralkylstoffen met korte en lange keten, zoals PFOA, PFOS, PFNA, PFHxA, PFHxS, PFBS en PFBA PFPeA. Onze selectieve ionenuitwisselingshars heeft aantoonbaar een veel hogere absorptiecapaciteit voor verontreinigende stoffen dan bijvoorbeeld minerale adsorbers of veel andere alternatieve oplossingen op de markt. Als de nadruk bij individuele saneringsmaatregelen vooral ligt op PFAS met een lange keten, kan het gebruik van geselecteerde actieve kool ook voordelen opleveren. Welke werkzame stof de beste eigenschappen heeft, moet projectspecifiek worden onderzocht. Dankzij ons brede portfolio aan werkzame stoffen kan voor elk project de optimale keuze worden gemaakt. Voor een meer diepgaande analyse van uw projectspecifieke probleemstelling en productconfiguratie is ons team van experts u ten allen tijden graag van dienst.

Onze Tektoseal Active PFAS-productoplossingen

Hoge prestaties voor PFAS met korte en lange ketens

Speciaal textiel met hoge prestaties en het selectieve ionenuitwisselende hars zorgen voor de hoogste absorptiecapaciteit van verontreinigende stoffen voor een breed scala van toepassingen.

Alternatieve oplossing voor PFAS met lange ketens

Hoogwaardig textiel en geselecteerde actieve kool vormen een barrière voor vervuilende stoffen voor geselecteerde toepassingen.

Hoge prestaties voor PFAS verontreinigingen met korte en lange ketens door toepassingen met speciale ionenwisselaar

Onze productoplossing van technisch geotextiel gecombineerd met de speciale ionenwisselaar als actieve stof kan voor bijna elke korte- en langeketen per- en polygefluoreerde alkylstof (PFAS) op lange termijn veilig worden gebruikt. PFAS-verontreinigingen, d.w.z. sulfon- en carboxylzuren, worden door ionenuitwisseling en adsorptie permanent en betrouwbaar gebonden. Het gebruik van actieve geocomposieten maakt bodemsanering met behulp van passieve bodemsanering mogelijk.

Effectief
Verwijdering van alle PFAS congeneren met een bewezen effectiviteit van 99,9% (getest bij concentraties bereik tussen < 1 - 4000 µg/L).
Efficiënt
Met een bewezen capaciteit tot 4000 µg/g, heeft Tektoseal Active PFAS een veel hogere
verontreinigingsbindingscapaciteit dan veel andere adsorbentia.
Snel
Zeer snelle sorptiesnelheid van minder dan 3 minuten maakt gebruik mogelijk bij relatief hoge percolaatdebieten.
Sterk
Extreem hoge bindingssterkte zorgt ervoor dat minder dan 0,1% van de gebonden PFAS weer vrijkomt weer vrijkomt (desorptie). Alleen dit prestatieniveau kan een lange levensduur van de oplossing garanderen.
Duurzaam
De duurzaamheid van onze materialen maakt het mogelijk om verontreinigde grond te beschermen of zelfs opnieuw te gebruiken in constructies gedurende lange perioden, terwijl tegelijkertijd passieve decontaminatie van de bodem gebeurt met behulp van natuurlijke neerslag.
Veilig
Ons actief geocomposiet is ideaal gebleken voor toepassingen met percolatiewater van stortplaatsen gemengde verontreinigingen.

De hoge effectiviteit en de uitstekende bescherming tegen verontreinigende stoffen is bevestigd door onafhankelijke laboratoria.

Onafhankelijke laboratoria tonen aan dat onze zeer efficiënte geocomposieten met speciale ionenwisselaar zowel korte als lange keten PFAS beter verwijderen dan veel andere minerale adsorbentia. Desorptie in een later stadium is ook uitgesloten door de extreem hoge bindingssterkte.

 

 • Onmiddellijke binding van korte en lange keten koolstof- en sulfonzuren
 • Hoogste capaciteit zowel bij lage als zeer hoge PFAS-concentraties in het eluaat
 • Uitsluiting van desorptie tijdens zijn gebruikslevensduur door sterke binding tussen de verontreinigende stof en de werkzame stof

 

De hoge effectiviteit van Tektoseal Active PFAS werd ook bewezen in kolomtesten. Hier is aangetoond dat Tektoseal Active de verontreinigende stoffen al bij het eerste percolaatcontact met hoge PFAS-concentraties op betrouwbare wijze absorbeert. Zodra het met PFAS verrijkte eluaat het verontreinigingsfilter passeert, worden de chemicaliën op betrouwbare wijze geabsorbeerd in het actieve geocomposiet (zie grafiek links).  Op deze manier wordt de bodem achtereenvolgens op betrouwbare wijze gereinigd tot hij volledig is uitgewassen. Wij voeren de test ook graag uit met uw projectspecifieke grondmonster. Wij horen graag van u!

Binding van verontreinigende stoffen door ionenuitwisseling en adsorptie

Speciale ionenwisselaar
Hoge capaciteiten door ionenwisselaar en adsorptie
Voor alle korte- en langeketen carboxyl- en sulfonzuren
Speciale ionenwisselaar
Hoge capaciteiten door ionenwisselaar en adsorptie
Voor alle korte- en langeketen carboxyl- en sulfonzuren

De alternatieve oplossing met geselecteerde actieve kool voor verontreinigingstoepassingen met lange ketens PFAS

Afhankelijk van de uitdagingen ter plaatse kan een Tektoseal Active productvariant met actieve kool ook leiden tot een effectieve verwijdering van verontreinigingen. Door de vele randvoorwaarden bij de sanering van PFAS-verontreinigingen is de selectie van de optimale adsorber meestal niet triviaal, maar moet deze vooraf met behulp van voorafgaande testen worden bepaald. Vooral lange-keten PFAS-verbindingen worden betrouwbaar en langdurig gebonden met actieve kool. Deze producten zijn over het algemeen op het land en in het water inzetbaar.

 • Isolatie en passieve decontaminatie van bodems en sedimenten op het land en onder water

 • Actieve kool staat bekend als een zeer efficiënt adsorbens van organische verontreinigende stoffen

 • Groot oppervlak leidt tot hoge binding en absorptiecapaciteit van polluenten

 • Reactivatie van actieve kool na verwijdering is meestal mogelijk

 • Projectspecifieke productconfiguratie voor de hoogste prestaties

 • Bij PFAS-problemen is niet alle actieve kool even doeltreffend. De juiste keuze maakt het verschil

Mogelijke toepassingen voor Tektoseal Active PFAS

Samen vinden we altijd de best mogelijke productconfiguratie voor uw project!

Door de complexe natuurlijke onderlinge verbanden van verontreinigingen, water- en bodemeigenschappen eigenschappen, en het adsorptiegedrag van de actieve stoffen, is het configureren van het optimale actieve geocomposiet niet altijd triviaal. Met onze expertise en laboratorium know-how, ondersteunen wij u bij het vinden van de best presterende oplossing bestaande uit speciale geotextielen en een breed en uniek portfolio van actieve stoffen. Wij voeren graag projectspecifieke voorafgaande tests uit om effectiviteitsanalyses voor u te verkrijgen. Met onze holistische diensten voor complexe engineeringprojecten zorgen wij ervoor dat uw Tektoseal Active productoplossing zo optimaal mogelijk is aangepast aan de omstandigheden ter plaatse en daardoor op lange termijn veilig kan worden gebruikt.

Uw product configuratie kit
Alles voor uw Tektoseal Active verontreinigingsbarrière
 • Geweven geotextiel als dragerlaag

 • Geweven geotextiel als afdek- of draaglaag

 • Modified selective resin (Ion exchange plus adsorption)

 • Activated Carbon

Geweven Geotextiel
Nonwoven Geotextiel
Modified selective resin
Activated carbon