Tektoseal® Active PFAS productoverzicht
Letter icoonFacebook-pictogramLinkedIn pictogramPictogram YouTube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Tektoseal® Active PFAS

Bescherming tegen verontreiniging door poly- en pergefluoreerde alkylverbindingen (PFAS)

Tektoseal Active PFAS combineert de voordelen van geotextiel met bewezen betrouwbare adsorptiemiddelen voor verontreinigende stoffen. Op deze manier kunnen verontreinigde bodems op betrouwbare wijze worden beschermd en gesaneerd. Onze filtermatten kunnen in de bodem en zelfs onder water worden geïnstalleerd. De snelle reactiekinetiek en de hoge bindingscapaciteit van de adsorbentia maken een betrouwbare toepassing voor een breed scala aan PFAS-verontreinigende stoffen mogelijk.

Tektoseal Active kan worden toegepast bij het saneren van verontreinigde locaties met poly- en perfluoralkylstoffen met korte en lange keten, zoals PFOA, PFOS, PFNA, PFHxA, PFHxS, PFBS, PFBA en PFPeA. Indien de sanering met name is gericht op lange-keten-PFAS kan het gebruik van speciale actieve kool voordelen opleveren.

Wij adviseren om op projectspecifieke basis een samengestelde mix van de actieve componenten te onderzoeken. Ons team van experts is u te allen tijde graag van dienst voor een meer diepgaande analyse van uw projectspecifieke probleem.

Onze Tektoseal Active PFAS-productoplossingen

Hoge prestaties voor PFAS met korte en lange ketens

Hoogwaardig textiel en het selectieve ionenuitwisselende hars zorgen voor de hoogste absorptiecapaciteit van verontreinigende stoffen voor een breed scala aan toepassingen.

Alternatieve oplossing voor PFAS met lange ketens

Hoogwaardig textiel en speciale actieve kool vormen een barrière tegen vervuilende stoffen voor bepaalde toepassingen.

Hoge prestaties voor PFAS verontreinigingen met korte en lange ketens

Onze productoplossing van technisch geotextiel, gecombineerd met de speciale ionenwisselaar, kan voor vrijwel elk PFAS-saneringsproject langdurig, veilig worden gebruikt. PFAS-verontreinigingen worden door ionenuitwisseling en adsorptie permanent en betrouwbaar gebonden.

Effectieve verwijdering van PFAS met >99,9% efficiëntie
Effectief
Verwijdering van alle PFAS congeneren met een bewezen effectiviteit van 99,9% (getest bij concentraties bereik tussen < 1 - 4000 µg/L).
Efficiënte PFAS-binding en hoge laadcapaciteit
Efficiënt
Met een bewezen capaciteit tot 4000 µg/g, heeft Tektoseal Active PFAS een veel hogere
verontreinigingsbindingscapaciteit dan veel andere adsorbentia.
Snelle PFAS-sorptie (<3 minuten)
Snel
Zeer snelle sorptiesnelheid van minder dan 3 minuten maakt gebruik mogelijk bij relatief hoge percolaatdebieten.
Sterk: Extreem hoge bindingssterkte tegen PFAS
Sterk
Extreem hoge bindingssterkte zorgt ervoor dat minder dan 0,1% van de gebonden PFAS weer vrijkomt weer vrijkomt (desorptie). Alleen dit prestatieniveau kan een lange levensduur van de oplossing garanderen.
Permanente bescherming en hergebruik van verontreinigde bodems
Duurzaam
De duurzaamheid van onze materialen maakt het mogelijk om verontreinigde grond te beschermen of zelfs opnieuw te gebruiken in constructies gedurende lange perioden, terwijl tegelijkertijd passieve decontaminatie van de bodem gebeurt met behulp van natuurlijke neerslag.
Bewezen veilige toepassing voor percolatiewater van stortplaatsen
Veilig
Ons actief geocomposiet is ideaal gebleken voor toepassingen met percolatiewater van stortplaatsen gemengde verontreinigingen.

Hoge effectiviteit is bevestigd door onafhankelijke laboratoria

Onafhankelijke, internationale laboratoria tonen aan dat onze geocomposieten met speciale ionenwisselaar zowel korte als lange keten PFAS beter verwijderen dan veel andere adsorbentia. Desorptie in een later stadium is ook uitgesloten vanwege de extreem hoge bindingssterkte.

De hoge effectiviteit van Tektoseal Active PFAS werd aangetoond in laboratoriumtesten en tijdens veldproeven. Het is aangetoond dat de verontreinigende stoffen al bij het eerste percolaatcontact op betrouwbare wijze worden geabsorbeerd.

Binding van verontreinigende stoffen door ionenuitwisseling en adsorptie

Unieke materiaalsamenstelling van Tektoseal® Active PFAS
Speciale ionenwisselaar in Tektoseal® Actief PFAS
Speciale ionenwisselaar
Hoge capaciteiten door ionenuitwisseling en adsorptie in Tektoseal® Active PFAS
Hoge capaciteiten door ionenwisselaar en adsorptie
Veelzijdig voor PFAS in Tektoseal® Actief PFAS
Voor alle korte- en langeketen carboxyl- en sulfonzuren
Speciale ionenwisselaar in Tektoseal® Actief PFAS
Speciale ionenwisselaar
Hoge capaciteiten door ionenuitwisseling en adsorptie in Tektoseal® Active PFAS
Hoge capaciteiten door ionenwisselaar en adsorptie
Veelzijdig voor PFAS in Tektoseal® Actief PFAS
Voor alle korte- en langeketen carboxyl- en sulfonzuren

Alternatieve oplossing met speciale actieve kool voor PFAS met lange ketens

Afhankelijk van de uitdagingen ter plaatse kan een productvariant met actieve kool ook leiden tot effectieve verwijdering van verontreinigingen. Door de vele randvoorwaarden bij de sanering van PFAS-verontreinigingen, is de keuze voor de optimale adsorber belangrijk. Deze moet met behulp van voorafgaande testen worden bepaald.

  • Isolatie en passieve decontaminatie van bodems en sedimenten op het land en onder water

  • Actieve kool staat bekend als een zeer efficiënt adsorbens van organische verontreinigende stoffen

  • Groot oppervlak leidt tot hoge binding en absorptiecapaciteit van polluenten

  • Reactivatie van actieve kool na verwijdering is meestal mogelijk

  • Projectspecifieke productconfiguratie voor de hoogste prestaties

  • Bij PFAS-problemen is niet alle actieve kool even doeltreffend. De juiste keuze maakt het verschil

Mogelijke toepassingen voor Tektoseal Active PFAS

Samen vinden we altijd de best mogelijke productconfiguratie voor uw project!

Door de complexe, natuurlijke, onderlinge verbanden van verontreinigingen, water- en bodemeigenschappen en het adsorptiegedrag van de actieve stoffen, is het configureren van het optimale actieve geocomposiet belangrijk. Met onze expertise ondersteunen wij u bij het vinden van de beste oplossing, bestaande uit speciale geotextielen en een breed en uniek portfolio van actieve stoffen. Wij voeren graag projectspecifieke voorafgaande tests uit voor een effectiviteitsanalyse. Wij zorgen ervoor dat uw Tektoseal Active productoplossing zo optimaal mogelijk is aangepast aan de omstandigheden ter plaatse en daardoor op lange termijn veilig kan worden gebruikt.

Uw productconfiguratie kit
Alles voor uw Tektoseal Active verontreinigingsbarrière
  • Geweven geotextiel als dragerlaag

  • Geweven geotextiel als afdek- of draaglaag

  • Modified selective resin (Ion exchange plus adsorption)

  • Activated Carbon

Geweven Geotextiel
Geostof in Tektoseal Active PFAS-productconfiguratie
Nonwoven Geotextiel
Geotextielvlies in Tektoseal Active PFAS-productconfiguratie
Modified selective resin
Ionenwisselaar in Tektoseal Active PFAS-productconfiguratie
Activated carbon
Actieve kool in Tektoseal Active PFAS-productconfiguratie
Verdere informatie
vindt u hier
Icoon om brochure te downloadenGeanimeerd pictogram om de brochure te downloaden
Product related Brochures