Doorsnedetekening van een dam of dijk versterkt met geotextiel voor overstromingsbescherming en waterretentie
Letter icoonFacebook-pictogramLinkedIn pictogramPictogram YouTube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Dammen en Dijken

Betrouwbare hoogwaterbescherming en wateropslag

Het gebruik van gecertificeerde en beproefde geokunststoffen kan de levensduur van een constructie sterk verlengen resp. het risico op falen aanzienlijk verlagen. Door de filterstabiele opbouw van een dijkkern met geokunststoffen wordt o.a. het falen van het dijklichaam door interne erosieprocessen praktisch volledig uitgesloten. Met behulp van een adequate filter van geotextiel wordt de omslachtige en foutgevoelige installatie van minerale filterlagen, vooral onder water, overbodig.

Geosynthetische kleiafdichtingsbanen worden industrieel geproduceerd waardoor ze in vergelijking met natuurlijke afdichtingsmaterialen sneller kunnen worden geïnstalleerd voor een duurzame afdichting. Een dam of dijk kan ook achteraf worden afgedicht met minimale ingrepen in de constructie. Het transport is door de geringe dikte van ca. 1 cm in ongezwollen toestand in vergelijking met de doorgaans 50 cm dikke kleiafdichting heel wat goedkoper.

Voordelen en mogelijkheden met onze geosynthetische bouwmaterialen

Wapening van het fundatievlak
 • Stabiliteit bij zachte bodems

 • Homogenisering van de zetting

 • Gelijktijdige filter- en scheidingswerking

 • Producten: Stabilenka, Fortrac, Robutec

Kern van de constructie
 • Bescherming tegen erosie door gebruik van verpakkingselementen van geotextiel

 • Eliminatie van potentiële faalmechanismen in het bouwwerk

 • Economisch dankzij het gebruik van lokaal aanwezige bouwmaterialen

 • Producten: SoilTain zandzakken, SoilTain kustbeschermingstubes, SoilTain ontwateringstubes

Afdichting
 • Snelle en efficiënte installatie van de kleiafdichtingsbaan

 • Gereduceerde laagdikte in vergelijking met een gelijkwaardige minerale afdichting

 • Plaatsing achteraf zonder grotere ingrepen in de doorsnede

 • Producten: Tektoseal Clay, NaBento

Filter- en scheidingslaag
 • Eenvoudige installatie van de filter

 • Constante filterlaagdikte

 • Gereduceerde constructiehoogte van de taludbekleding

 • HaTe Vliezen

 • Producten: Tektoseal Sand, Basetrac Woven

Afdeklaag
 • Betonmatten en wapeningsroosters met een erosie beschermende werking

 • Toepasbaar ook bij overstromingsgebieden

 • Bescherming tegen talud erosie

 • Opbouw van hoog belastbare samengestelde taludbekledingen

 • Installatie achteraf mogelijk zonder grotere ingrepen in de doorsnede

 • Producten: Incomat, Fortrac 3D

Fotogalerij