Icon Envelope Facebook icon Icon LinkedIn Icon Youtube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Geokunststoffen | Geotextiel | Geogrids

Geokunststoffen worden in de geotechniek gebruikt om bepaalde bodemparameters, zoals doorlaatbaarheid van de bodem in contact met grond of water, te verbeteren. Ze kunnen worden verdeeld in geogrids, geotextiel, nonwovens of ook composieten zoals geotextiele bentonitmatten. Geokunststoffen in de vorm van nonwovens en weefsels worden ook als geotextiel aangemerkt. De belangrijkste toepassingen voor geokunststoffen en geotextielen zijn grondwerk en funderingstechniek, waterbouwkunde, wegen en verhardingen en milieutechniek. Huesker geosynthetics worden ook gebruikt voor toepassingen in mijnen. Geokunststoffen kunnen, afhankelijk van het type,  worden gebruikt voor scheiding, drainage, filtratie, bescherming en ook versterking. Bijvoorbeeld in het geval van onze HaTelit asfaltwapening geogrid kan de levensduur van asfaltwegen verlengd worden.

Meer informatie over onze geosynthetics en geotextielen. Vervang conventionele bouwmethoden door eigentijdse oplossingen met geotextiele bouwmaterialen en verkort de bouwtijd en -kosten duurzaam en veilig.