Icon Envelope Facebook icon Icon LinkedIn Icon Youtube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Geotextiel Ommantelde Palen

Door het gebruik van Ringtrac® geokunststof ommantelde zandpalen wordt de paalfunctie voor belasting overdracht in uiterst slappe grond zeker gesteld.

De ontbrekende zijdelingse steun van de granulaire palen in de zachte grond voor de opname van hoge belastingen, wordt door de geotextiele ommanteling gecompenseerd. De consolidatietijd wordt op basis van de werking van de zandpalen (GEC's) duidelijk gereduceerd, zodat 90% van de zetting gedurende de bouwtijd plaats vindt. Kruip/restzettingen worden in vergelijking met onbehandelde grond tot 50% gereduceerd.

Fotogalerij