Geosynthetische zandkolommen Dwarsdoorsnede
Icon Envelope Facebook icon Icon LinkedIn Icon Youtube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Geotextiel Ommantelde Palen

Door het gebruik van Ringtrac® geokunststof ommantelde zandpalen wordt de paalfunctie voor belasting overdracht in uiterst slappe grond zeker gesteld.

Bij de bouw van dammen vormt een extreem zachte ondergrond een bijzonder grote geotechnische uitdaging. Het Ringtrac-funderingssysteem werd precies voor deze eisen ontwikkeld en draagt met succes bij tot de verbetering van de ondergrond. Uniform gerangschikte kolommen van niet-cohesief materiaal met een omhulsel van geotextiel vormen de kern van het systeem. Een extra horizontale versterking van Stabilenka geofabricage maakt het compleet. Geotextielomhulde kolommen (GEC) zijn een verdere ontwikkeling van conventionele ballastkolommen. De statisch effectieve geosynthetische schaal vormt het dragende element met een vulling van minerale mengsels.

Plaatselijk beschikbare minerale mengsels kunnen worden gebruikt als vulmateriaal, wat extra tijd en kosten bespaart. Met het Ringtrac-funderingssysteem van geosynthetisch beklede kolommen en horizontale wapening krijgt u niet alleen duurzame grondversterking en verbetering van de ondergrond, maar verkort u ook de bouwtijd door een kortere consolidatie. Door het volledig oppervlakte drainerende effect van het geofabricaat en het vulmateriaal treedt 90 % van de zettingen al tijdens de bouwfase op (50-75 % minder kruipzakkingen dan bij onbehandelde grond).

Voordelen van onze horizontale wapening in de damconstructie

  • Hoge stabiliteit

  • Vrijwel zettingsvrij

  • Grote paalroosters mogelijk

  • Geen schuine palen in het randgebied nodig

  • Oever kan onmiddellijk worden gebruikt

Fotogalerij

Veelzijdige gebruiksmogelijkheden

Verdere informatie

vindt u hier