Neem contact met ons op
HUESKER Synthetic GmbH
Zentrale
Fabrikstraße 13-15
48712 Gescher
Deutschland


Hartelijk welkom op onze website. Bij HUESKER vinden we de bescherming van uw persoonlijke gegevens bijzonder belangrijk. We behandelen deze gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens en met deze Privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect met een natuurlijke persoon in verband kunnen worden gebracht, zoals de naam, het e-mailadres of het adres van een persoon. Wij wijzen u erop dat de overdracht van informatie via internet (bijvoorbeeld bij e-mailverkeer) niet voor 100% gegarandeerd veilig is. Een totale bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Gebruik en doel

U kunt op onze website persoonlijke informatie verstrekken. Deze informatie wordt opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag, het toesturen van informatie of om u van dienst te zijn. Wij garanderen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de geldige wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.

Iedere toegang tot onze website, zoals het bezoeken van de website of het opvragen van een bestand, wordt opgeslagen in een protocolbestand. Dit geschiedt om de beveiliging van gegevens te waarborgen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Bij ieder gebruik van de website worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • naam van het opgevraagde bestand,
  • datum en tijdstip van opvragen,
  • overgedragen hoeveelheid gegevens,
  • informatie of het opvragen succesvol was.

Ook het IP-adres van het account of de computer die wordt gebruikt om onze website te bezoeken en het browsertype worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet samen met gebruikersgegevens bewaard. Voor ons is het dus niet mogelijk om deze gegevens te herleiden tot een gebruiker en de door hem opgevraagde informatie.

Op onze website kunt u zich aanmelden voor evenementen. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de aanmelding en het organiseren van de uitvoering van het betreffende evenement. Verder kunt u via de website ook afspraken maken op beurzen. Ook dan worden uw gegevens alleen gebruikt voor dit specifieke doel en niet doorgegeven aan derden.

Analysetool

Onze website maakt gebruik van Piwik, een open-source-webanalyseprogramma waarmee gegevens worden verzameld en opgeslagen. Op basis hiervan maken we gebruikersprofielen aan, die met pseudoniemen worden aangeduid. Met behulp van deze gebruikersprofielen analyseren wij het gedrag van bezoekers aan onze website met het oog op het verbeteren en personaliseren van ons aanbod. Deze informatie kan geraadpleegd worden bij ITM Systems, een bedrijf dat voor ons het websitesupport verzorgt.

Hierbij worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal op de computer van de bezoeker worden opgeslagen en die de bezoeker herkennen als deze opnieuw de website bezoekt. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene niet samengevoegd met de persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem. Bij het bewerken wordt het IP-adres afgekort (‘AnonymizeIP-Plugin’), dit wil zeggen dat delen van het IP-adres worden gewist waardoor een directe identificatie wordt voorkomen.

U kunt altijd bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor de webanalyse door de websiteanalyse te deactiveren.

Verder respecteert Piwik de ‘Do-Not-Track‘ HTTP header, die het verzamelen en opslaan van gebruikersgegevens ten behoeve van de webanalyse blokkeert. Hierbij meldt de browser meteen bij de eerste keer dat u een website bezoekt dat u niet gevolgd wilt worden.

Hoe u de ‘Do Not Track’-functie in uw browser activeert, leest u hier.

Informatie, wissen, blokkeren

U hebt altijd recht op gratis informatie met betrekking tot uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de verwerking van uw gegevens, alsook het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of te wissen. Hiervoor en voor andere vragen over persoonsgegeven kunt u op altijd contact met ons opnemen via het in de colofon aangegeven adres.

Wij behouden ons het recht voor om onze maatregelen voor het beschermen van gegevens te wijzigen wanneer dit om technische redenen noodzakelijk wordt. In dergelijke gevallen zullen wij ook onze Privacyverklaring aanpassen.

Nieuwsbrief

U kunt zich op onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. U ontvangt de nieuwsbrief pas nadat u uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u deze wilt ontvangen. Na aanmelding ontvangt u een e-mail waarin u wordt verzocht om een link aan te klikken als u de nieuwsbrief inderdaad wilt ontvangen. Nadat u uw aanmelding hebt bevestigd, wordt uw e-mailadres geactiveerd en ontvangt u de nieuwsbrief. Uw gegevens worden alleen opgeslagen om u de gewenste nieuwsbrief te kunnen sturen. U kunt uw aanmelding op elk gewenst moment herroepen en u via een link in de nieuwsbrief zelf afmelden. Daarna ontvangt u geen nieuwsbrieven meer.