Bescherming van de ondergrond en het grondwater: geogrids en kleilagen bij de aanleg van stortplaatsen
Letter icoonFacebook-pictogramLinkedIn pictogramPictogram YouTube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Onderafdichting

Bij een nieuwe aanleg of uitbreiding van stortplaatsen is de aanleg van speciale bodemafdichtingssystemen een voorwaarde.

Het hoofddoel, de bescherming van de onvervuilde ondergrond en het grondwater, wordt gerealiseerd met onze BAM gecertificeerde HaTe® nonwoven geotextielen, enerzijds als beschermlaag voor kunststof afdichtingsfolie, anderzijds als scheidings- en filterlaag tussen de verschillende minerale bodemlagen. Aanvullend kan onze bentonietmat NaBento®de geologische barrière resp. een minerale kleiafdichtingslaag verhogen

Fotogalerij