Icon EnvelopeFacebook iconIcon LinkedInIcon Youtube
HUESKER Synthetic BV
Kievitsven 108
5249 JK Rosmalen
Nederland

Wat is Microplastic?

Er bestaat momenteel geen officiële en wereldwijd erkende definitie voor microplastics. De diverse betekenissen verschillen enigszins van elkaar.  Volgens ons zijn microplastics de kunststofdeeltjes met een grootte van minder dan 5 mm.

Hierbij maken wij onderscheid tussen primaire en secundaire microplastics op basis van hun oorsprong. Primair microplastic type A is tijdens de productiefase al kleiner dan 5 mm. Primair microplastic type B ontstaat bij het gebruik van grotere kunststofonderdelen. Een prominent voorbeeld hiervan is bandenslijtage. Secundaire microplastics zijn het gevolg van versnippering of verwering van macroplastics in het milieu, bijv. ongecontroleerde afvalverwijdering. De term zwerfafval wordt hiervoor vaak gebruikt.

De tien grootste vervuilers in Duitsland

Onderzoek door het Fraunhofer Instituut naar de veroorzakers van microplastics.

Volgens dit onderzoek komt vanaf 2018 in Duitsland in totaal ongeveer 4 kg primaire microplastics per persoon per jaar in het milieu terecht.  Type B domineert met een aandeel van 89%. Verreweg de grootste oorzaak is bandenslijtage, vooral door auto's, met een totaal van 1082 gr/hoofd per jaar. op de zesde plaats staat de distributie via bouwplaatsen. Verreweg het grootste aandeel van deze groep is slijtage door sloopwerkzaamheden met 90 gr/hoofd/jaar, gevolgd door de verwerking van kunststoffen op bouwplaatsen (25,4 gr/hoofd/jaar). Geotextiel wordt niet expliciet genoemd. De groep "Slijtage van kunststoffen gebruikt in de landbouw" staat op de 12e plaats en niet meer in de top 10. Een verdere onderverdeling van deze groep is niet terug te vinden in dit onderzoek.

Jaarlijkse hoeveelheden per persoon

Naar het onderzoek: www.umsicht.fraunhofer.deBron: Frauenhofer UMSICHT 2018, eigen vertegenwoordiging

 

Technisch textiel is goed voor ongeveer 0,6% van de jaarlijkse productie van kunststoffen.

Bij de beoordeling van de veroorzakers van microplastics is het ook nuttig om te kijken naar de productiehoeveelheden van plastic. Wereldwijd wordt elk jaar ongeveer 360 miljoen ton kunststof geproduceerd. Het aandeel van technisch textiel van synthetische filamentvezels is 34,5 miljoen ton of 9,6%. Het aandeel van de verwerking hiervan in de bouwsector is veel lager, namelijk 1,4%. Dit omvat een groot deel van het textiel dat in de bouw wordt gebruikt (75% van de 1,4%). Volgens onze eigen schattingen gaan we ervan uit dat het aandeel in de geosynthetische en agrarische sector maximaal 0,57% of ongeveer 2 miljoen ton bedraagt. Dit is inclusief de grote markt voor eenvoudig tuin- en landschapstextiel. Technisch hoogwaardig textiel zoals dat door HUESKER wordt aangeboden is naar onze mening minder dan 1 miljoen ton (0,28%). Hier bestaan vooralsnog geen onafhankelijke en betrouwbare statistieken van.

Hoge veiligheid door technisch textiel

Wij leveren onze bijdrage aan de verbetering van de duurzaamheid van het milieu.

Het risico op microplastic emissies van ons technisch textiel is zeer laag en eenvoudig beheersbaar, dit omdat onze producten expliciet zijn ontworpen voor een lange levensduur. Microplastics kunnen alleen worden veroorzaakt door mechanische, chemische of fotochemische belasting in de volgende vier stappen van de productlevenscyclus en kunnen bij correct gebruik tot een minimum worden beperkt.

HUESKER Microplastics Management

Hier lichten we de milieubelasting van technisch textiel toe in vergelijking met conventionele bouwmethoden. Naast de pure productvoordelen werken we voortdurend aan het optimaliseren van onze processen om verdere positieve ecologische effecten te bereiken. Hoewel de microplastische emissies van onze producten extreem laag zijn, streven wij ernaar deze nog verder te reduceren tot een absoluut minimum. Ontdek welke specifieke maatregelen HUESKER neemt om de milieubelasting te verbeteren.

Productie
 • Efficiënt gebruik van materialen
 • Recycling van afval
 • Vermijden van plastic verpakkingen
Bouwontwerp
 • Optimale materiaalkeuze
 • Gebruik van lokale grondstoffen
 • Reductie Staal & beton
Installatie
 • Installatievoorschriften en aanbevelingen
 • Vermijden van uitstekende delen
 • Verwijdering van verpakkingen & afval
Gebruik
 • Advisering aannemers en ontwerpers
 • Uitwisseling van Textielen
 • Onderzoek naar vermijding
Verwijdering/Recycling
 • Terugname van verwijderde producten
 • Leveren van Thermische recycling
 • Recycling
Productontwerp
 • Hoogwaardige, duurzame producten
 • Gerecyclede garens
 • Biologisch afbreekbare grondstoffen

HUESKER maatregelen Productie

 • Bewustwording van leveranciers / leveranciersevaluatie
 • 100% recycling van ongemengd productieafval
 • Minimalisering van de hoeveelheid productieafval
 • We vermijden onnodige plastic verpakkingen
  • Zelf ontwikkelde herbruikbare verpakkingen voor intern transport
  • Ca. 500.000 minder plastic zakken per jaar voor garenverpakkingen
  • Afschaffen wegwerpbekers voor gebruik met warmedrankmachines
  • Overgang naar nieuwe transportverpakkingen (met meer gerecycled materiaal)
 • Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten van biologisch afbreekbare of soortgelijke materialen
 • Productlijn ecoLine gemaakt van 100% gerecyclede polyester garens

HUESKER maatregelen Installatie

 • Adviesformulier uitdelen aan alle partners voor het vermijden van microplastics tijdens de distributie en installatie
 • Instructies aan aannemers en installateurs om producten op de juiste manier op te slaan en de buitenverpakking op de juiste manier af te voeren
 • Correcte afvoer van overtollig textiel

 

HUESKER maatregelen Gebruik

 • Advisering aan opdrachtgevers, aannemers en ontwerpers of planningsbureaus met betrekking tot de juiste grondstofkeuze
 • Alternatieve grondstoffen die zelfs onder alkalische omstandigheden (PVA) resistent zijn
 • Deelname aan onderzoeksprojecten ter voorkoming of behandeling van vervuilende stoffen in het wegverkeer veroorzaakt door wegstromend oppervlaktewater
 • Uitwisseling van technisch textiel indien nodig

HUESKER maatregelen Ontmanteling

 • Advisering in de ontwikkeling van geotextielen die de mechanische belasting verminderen
 • Ontwikkeling van een verwijderingsconcept voor onze klanten in de bouwsector
  • Terugname van verwijderd geotextiel
  • Levering van de juiste thermische recycling
  • Opwaardering en recycling

HUESKER Product line ecoLine

 • 100% originele vezelkwaliteit gemaakt van 100% gerecyclede PET-vezels
 • Vermindering van CO2-uitstoot
 • Besparing van grondstoffen door hergebruik van gerecyclede PET-flessen
 • Vergelijkbaar hoge kwaliteit in vergelijking met geogrids gemaakt van originele vezels


Naar de ecoLine-website

Milieuproductverklaring

 • HUESKER is de officiële partner voor duurzaam bouwen van het Institut Bauen und Umwelt e.V.
 • Duurzaamheidsbeoordeling op wetenschappelijke basis
 • Transparante publicatie van alle informatie, inclusief de gegevens van de levenscyclusanalyse (LCA)
 • Hoogste kwaliteit voor duurzaam bouwen


Certificates