DUURZAAMHEID VAN
GEOKUNSTSTOFFEN

Icon EnvelopeFacebook iconIcon LinkedInIcon Youtube
Het vermijden van intensief energieverbruik door vervanging van staal- en betonelementen
Behoud van natuurlijke grondstoffen
Vermindering van zwaar transport
Energiebesparing door inzet lichtgewicht materialen
Afdichting van verontreinigde terreinen en stortplaatsen
Filteren en binden van gevaarlijke stoffen
Verlenging van de gebruikslevensduur

Ecologische verduurzaaming door technische textielen

Technische textielen zijn een modern en ecologisch duurzaam bouwmateriaal dat vele voordelen biedt

De HUESKER Groep is zich bewust van haar sociale, economische en ecologische verantwoordelijkheid. Duurzame ontwikkeling wordt opgevat als een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de wensen van de huidige generatie en rekening houdt met de behoeftes van de toekomstige generaties.  Het behoud van het vermogen van de natuur om te herstellen en het creëren van een evenwicht tussen de mens en het ecosysteem zijn een prioriteit.

Dit wordt aangevuld met sociale en economische duurzaamheid. HUESKER zet zich in voor de principes van duurzaamheid. Onze diensten en innovaties moeten ten dienste staan van onze klanten en de maatschappij. Wij streven naar een beperkt gebruik van energie en grondstoffen gedurende het hele proces - van de ontwikkeling tot en met de voltooiing en toepassing van onze producten.

Studies bevestigen een significante CO2-reductie door het gebruik van geoskunststoffen

Geosynthetics zijn hoogwaardige en duurzame kunststoffen met een bewezen duurzaamheid.

De studie "Sustainable Geosystems in Civil Engineering Applications" (WRAP) uit 2010 toont op indrukwekkende wijze de aanzienlijke besparingsmogelijkheden bij het gebruik van geosynthetics aan de hand van individuele casestudies. In vergelijking met conventionele bouwmethoden wordt tot 89% CO2-uitstoot bespaard.

Innovatief geotextiel kan zo een grondstof-efficiënte bijdrage leveren aan een permanente reductie van de CO2-uitstoot in de bouwsector.

Studies bevestigen een significante CO2-reductie door het gebruik van geokunststoffen

Uit de EAGM-studie blijkt dat de milieu-impact tot 85% is verminderd.

Vergelijk bouwmethodes (EAGM-studie 2011)
Filtersysteem onder een verharding:
Geokunststoffen vs. een mineraal grindfilter
Algemene verminderde
impact op het milieu
Vermindering van
het energieverbruik
minder uitstoot
van broeikasgassen
Algemene verminderde
impact op het milieu
minder uitstoot van
broeikasgassen
algemene verminderde
impact op het milieu
Vermindering van
het energieverbruik
minder uitstoot
van broeikasgassen
algemene verminderde
impact op het milieu
Vermindering van
het energieverbruik
minder uitstoot
van broeikasgassen
Algemene verminderde
impact op het milieu
Vermindering van
het energieverbruik
minder uitstoot
van broeikasgassen
Algemene verminderde
impact op het milieu
minder uitstoot van
broeikasgassen
algemene verminderde
impact op het milieu
Vermindering van
het energieverbruik
minder uitstoot
van broeikasgassen
algemene verminderde
impact op het milieu
Vermindering van
het energieverbruik
minder uitstoot
van broeikasgassen

Bron: EAGM Studie: Stucki M, B.S. (2011). Vergelijkende Life Cycle Assessment van Geokunststoffen versus Traditionele bouwmaterialen.

Bespaar 24.000 kg CO2 per kilometer weg!

Besparing met asfaltwapening

Sneller dan conventionele methoden
Minder bouwplaatsen en verkeersopstoppingen
Per gerenoveerde km > 24.300 kg
CO2-besparing
Kostenbesparing 35% - 40%
Ook verkrijgbaar in 100% gerecycled PET
Verdere besparing van >600 Kg/km CO2
bij gebruik van HaTelit eco